Mindehøjskolen

Kontakt

Hovednummer: 5650 6338

Skoleleder: 54552230

www.mindehoej.dk

Adresse

Mindehøjskolen
Mindehøjvej 12
4673 Store Heddinge

Region: Sjælland
Kommune: Stevns
CVR nr.: 20787430

Om Mindehøjskolen

Tilbud:

 • Skoler
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

Den helt overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er tanken om ”det hele menneske”. Vi sætter en ære i at gøre eleverne klar til livet efter folkeskolen med alt hvad det indebærer. Det betyder, at vi underviser og træner vores elever i at være selvhjulpne, at kunne begå sig i forskellige sociale sammenhænge og at være hovedpersonen i sit eget liv, samtidig med at vi styrker deres faglige kompetencer med udgangspunkt i, hvor den enkelte elev befinder sig, når vi lærer ham eller hende at kende. Vi tilbyder fuld fagpakke i folkeskolens afgangsprøve. Vi tilrettelægger en målrettet, individuel og motiverende undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, interesser og kompetencer. I alle vores aktiviteter på Mindehøjskolen, vægter vi tryghed, troværdighed, tætte pædagogiske relationer, anerkendelse og samarbejde højt.

Pladser: 48

Ledige pladser dagstilbud: 8

Dagtilbud: 29000

Andre sociale tilbud: Tilbud gives

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1 mdr

Antal lukkedage: 2

Visitationsansvarlig: Lars Petersen, tlf.: 54552230

Leder: Lars Petersen

Bestyrelsesformand: Torben Larsen

Antal ansatte: 24

Fuldtidsstillinger: 22

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1997

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej