Kontakt

Hovednummer: 5650 6338

www.mindehoej.dk

Adresse

Mindehøjskolen
Mindehøjvej 12
4673 Store Heddinge

Region: Sjælland
Kommune: Stevns
CVR nr.: 20787430

Om Mindehøjskolen

Tilbud:

 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Målgrupper:

 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: børn og unge i grundskoleforløb samt 10.-11. klasse

Den overordnede tilgang til eleverne på Mindehøjskolen er ”det hele menneske”. Målet er, at vores elever efter deres tid på Mindehøjskolen har tilsvarende faglige muligheder som en elev i Folkeskolen. De skal kunne indgå i en ungdomsuddannelse på de givne præmisser med en fornuftig adfærd og mulighed for at kunne klare sig i et socialt fællesskab. Mindehøjskolen underviser i alle folkeskolens fag og eleverne går til afgangsprøve i videst mulige omfang i et samarbejde med en lokal folkeskole. Skolen er organiseret i trin (indskoling, mellemtrin og udskoling) med en gennemsnitlig normering på en voksen pr. 2,5 elever. Undervisningen er baseret på optimal motivation af den enkelte elev ved iagttagelse af iboende styrker, interesser, fagligt niveau og øvrige potentialer. Undervisningen tilrettelægges med fælles oplæg og baseres på UDEskole-metodik, der udvikles i samarbejde med DGI. Tillid, tryghed og troværdighed er fundamentet i relationsarbejdet omkring elev og elevens hjem.

Pladser: 40

Ledige pladser dagstilbud: 8

Andre sociale tilbud: Tilbud gives

Opsigelsesvarsel: løbende mdr. + 1 mdr

Leder: Tina Gulbrant Roelshøj Koltze

Visitationsansvarlig: Tina Gulbrant Roelshøj Koltze, tlf.: 54587100

Antal ansatte: 31

Fuldtidsstillinger: 24

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1997

Find vej