Kontakt

Hovednummer: 4026 8879

www.mpbotilbud.dk

Adresse

Møllegården
Gl. Nykøbingvej 85
4572 Nørre-Asmindrup

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 19532631

Om Møllegården

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: Bofællesskab 17-25 år, Lejl. 18-35 år, §108 > 35

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Møllegården er et miljøterapeutisk Botilbud. Kerneopgaven på Møllegården er ""At facilitere et udviklende miljø"". Det betyder at vi må sikre at beboerne opnår en tilstand, hvor hjernen kan fokusere mindre på overlevelse og i højere grad på læring og udvikling. Det gør vi ved at have rytmer, traditioner, og indhold i dagligdagen og årets gang, gentagelser der giver genkendelse og forudsigelighed, som er byggesten til ro i nervesystemet. Når nervesystemet er i ro bliver der bedre adgang til læring, som skaber udvikling. Alle dages rammer og indhold er beskrevet fra morgen til aften, fra mandag til søndag og gentages kontinuerligt og gennemskueligt - Det er vores grundstruktur. Sideløbende med grundstrukturen har hver beboer på Møllegården, deres egen individuelle struktur, med indhold, der er særligt for dem: Læs og se mere hjemmesiden: www.mpbotilbud.dk Miljøterapi.

Pladser: 13

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 44.409 - 78536

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr. + 1

Leder: Pia Á Grømma

Visitationsansvarlig: Pia á Grømma, tlf.: 40268879

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2000

Find vej