Møllegården

Kontakt

Hovednummer: 4026 8879

Teamleder: 29897832
SSA medicinansvarlig: 29897831
Medarbejder telefon 1: 29894197
Medarbejder telefon 2: 29894197
Nattevagt: 29894197

www.mpbotilbud.dk

Adresse

Møllegården
Gl. Nykøbingvej 85
4572 Nørre-Asmindrup

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 19532631

Om Møllegården

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17- 35

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Møllegården har igennem mere end 22 år specialiseret sig i at skabe fundament og udvikling hos unge med svære sindslidelser, så de bliver i stand til at bo i egen lejlighed og opretholde en kvalitativ livsførelse, gennemføre uddannelse og fastholde arbejde. Vores resultater viser at med vores indsats og TID, så sker der Recovery. Vi har eksempler på unge, der er uddannet inden for bl.a. VVS, butik, elektriker, pædagog, Sosu, Optiker, smed, lagerarbejder, gennemført folkeskolens 9.kl. eksamener, HF eksamener. I 2016 bestod en ung HG med karakteren 12. I 2017 har to unge gennemført dansk 9.kl. med 10 og 12. En ung er kommet i Fakta projekt. Vi opnår de gode resultater via indsatsen ifht. det socialpædagogiske helhedssyn, den miljøterapeutiske tilgang, mentalisering og kognitiv adfærdsterapi. Alle beboere tilbydes Ergoterapi, psykoedukation, psykoterapi og rideterapi.

Pladser: 13

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 75373

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr. + 1

Visitationsansvarlig: Pia á Grømma, tlf.: 40268879

Leder: Pia Á Grømma

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej