Adresse

Munkegården Avernakø
Hovedvejen 51
5602 Avernakø

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 25948750

Om Munkegården Avernakø

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Mani
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 3-23

Munkegården kan beskrives som børn og unge som er følelsesmæssigt skadet i en svær grad. Der er tale om skader som kan være sket i fostertilstanden på grund af alkohol, narkotika eller medicin. Der kan være tale om børn som har været udsat for svært omsorgssvigt børn som er traumatiserede, understimulerede og/eller har hjerneskade til følge. Ligeledes kan modtages sarte, skrøbelige og sensitive børn som genetisk er disponeret for psykiske vanskeligheder. Munkegårdens målgruppe omfatter således ADHD, mental retardering, tilknytningsforstyrrelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, føtalt alkoholsyndrom, OCD, angst, spiseforstyrrelser, seksualiseret adfærd. Munkegården samarbejder med Det Børne- og Ungdomspskiatriske Hus, OUH. Terapi og psykologisk undersøgelse er incl. i opholdsprisen.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 78262

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Conni Storm

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2001

Find vej