Nordsjællands krisecenter - Den Socialfaglige Organisation

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 3022 6716

www.nordsjkrisecenter.dk

Adresse

Nordsjællands krisecenter - Den Socialfaglige Organisation
Ferlevej 9
3250 Gilleleje

Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
CVR nr.: 40217312

Om Nordsjællands krisecenter - Den Socialfaglige Organisation

Tilbud:

  • Krisecentre § 109

Målgrupper:

  • Familier

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Voldsramte kvinder - med/uden børn. Anerkendende tilgang: Tilgangen tager afsæt i at rette opmærksomhed imod, at vise anerkendelse og værdsættelse af person, mål og handling. Gennem relationen føler kvinden sig hørt, set og forstået, og der skabes grundlag for at udvikle kendskabet til sig selv og herved skabe nye muligheder for handling. Tilgangen er fordrende for en positiv identitetsudvikling. Formålet med den anerkendende tilgang er at motivere til positiv udvikling og forandring hos kvinden. Empowerment: Empowerment anvendes som tilgang med henblik på, at realisere kvindens potentiale, handlekraft og beslutningsevne i relation til at mestre tilværelsen, og forme egen fremtid i ønsket retning. Den Empowerment baserede tilgang fokuserer på at understøtte en udviklende proces, hvor den enkelte kvinde gennem samtaler styrkes i, at få blik for ressourcer, handlefrihed og muligheder. Processen er et samarbejde og medinddragelse, hvor kvinden anses som ekspert i eget liv.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 84000

Leder: Line Lybæk

Visitationsansvarlig: Line Lybæk, tlf.: 42446716

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 9,6

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2020

Find vej