Børne- og ungehjemmet Aabyhus

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5195 9440

www.aabyhus.dk

Adresse

Børne- og ungehjemmet Aabyhus
Elmevej 9
9440 Aabybro

Region: Nordjylland
Kommune: Jammerbugt
CVR nr.: 33527632

Om Børne- og ungehjemmet Aabyhus

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • PTSD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 6-16 år ved indskrivning

Info mangler

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Opsigelsesvarsel: 1 måned plus løbende

Leder: Rikke Engberg og Louise Leth

Visitationsansvarlig: Rikke Engberg, tlf.: 30285127

Antal ansatte: 20

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: I/S

Oprettelsesår: 2011

Find vej