Behandlingsstederne Atriumhus

Kontakt

Hovednummer: 2892 6379

Mobiltelefon: 28926379

www.atriumhus.dk

Adresse

Behandlingsstederne Atriumhus
Nykøbingvej 13
4440 Mørkøv

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 35250166

Om Behandlingsstederne Atriumhus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 12-30

Vores målgruppe er psykisk syge unge. Vores tværfaglige team som består af sygeplejesker, sundshedsfagligt personale og pædagoger arbejder med de unge individuelt inden for de miljøterapeutiske rammer.

Pladser: 21

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 85378

Andre sociale tilbud: AH-Slusen 55304, Den gamle skole 85378

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dage

Visitationsansvarlig: Christin Meikl, tlf.: 28926379

Leder: Christin Meikl

Bestyrelsesformand: Mette Holst

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 21

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

Vores målgruppe er psykisk syge unge. Vores tværfaglige team som består af sygeplejesker, sundshedsfagligt personale og pædagoger arbejder med de unge individuelt inden for de miljøterapeutiske rammer.

Find vej