Opholdsstedet Bennebovej 12

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 5927 1805

www.bennebovej12.dk

Adresse

Opholdsstedet Bennebovej 12
Bennebovej 12
4440 Mørkøv

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 36917873

Om Opholdsstedet Bennebovej 12

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 5 - 23

Strukturpædagogisk tilgang, Anerkendende tilgang og Relations-pædagogisk tilgang.

Pladser: 7

Døgntilbud: 83,037

Dagtilbud: 820 pr. skoledag

Andre sociale tilbud: Individuel forhandli

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Torben Bohl

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 10

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2001

Find vej