Kontakt

Hovednummer: 2721 9070

www.espehoej.dk

Adresse

Opholdsstedet Espehøj
Kristiansholmsvej 4
4262 Sandved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 31378966

Om Opholdsstedet Espehøj

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 5-18år v. indskrivning

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Espehøj er et familielignende mindre opholdssted, Vi har både døgnafdeling, aflastningsafdeling med vågen nattevagt og § 107. Vi arbejder udfra sociale- og adfærdsteoretiske teorier og metoder hvor hovedvægten ligger på en anderkendende tilgang til barnet eller den unge. vi arbejder udfra at det enkelte barn skal føle sig set, forstået og imødekommet af nærværende engagerede vokse der anerkender barnet som det er.

Pladser: 21

Ledige pladser dagstilbud: 8

Døgntilbud: 58800

Andre sociale tilbud: Aflastning 2750 kr. pr. døgn kr. pr. md.

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Karin Linulf

Visitationsansvarlig: Karin Linulf, tlf.: 27219070

Antal ansatte: 17

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2008

Find vej