Opholdsstedet i Horsens

Kontakt

Hovednummer: 3064 1666

www. opholdsstedet-i-horsens

Adresse

Opholdsstedet i Horsens
Søvej 1
8700 Horsens

Region: Midtjylland
Kommune: Horsens
CVR nr.: 34382476

Om Opholdsstedet i Horsens

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14 - 23 år

relationspædagogik

Pladser: 5

Døgntilbud: 80197

Opsigelsesvarsel: 1 md

Visitationsansvarlig: Mette Kanstrup, tlf.: 30641666

Leder: Mette Kanstrup

Bestyrelsesformand: Lars Kjeldmark

Antal ansatte: 7

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

Vi er et lille opholdssted, med plads til 4 unge i alderen 15 - 23 år. Opholdsstedet tilstræber et smidigt og struktureret miljø, med tryghed, tillid, humor og respekt for den enkelte, som centrale begreber. Omsorg og behandlingstilbud tilpasses den enkelte, ud fra forudsætninger og ressourcer. Vi mener det er essentielt for unge at være i beskæftigelse eller uddannelse, hvorfor den meningsfulde hverdag er et omdrejningspunkt for alle. Fremadrettethed og succes i hverdagen, giver afsæt til forandring og udvikling, og viljen til ejerskab af det gode liv. Opholdsstedets faglige målsætning er, at alle vore unge, uanset personlige kompetencer, skal have en uddannelse, eller relevante kompetencegivende kurser. De unge skal lære almindelige sociale spilleregler og mestring af dagligdags praktiske opgaver, der skal gøre dem klar til en selvstændig selvforsørgende tilværelse. Vi tilstræber så normalt et ungdomsliv for vores unge som det er muligt, og lægger meget vægt på den demokratiske proces i beslutningerne på stedet. Vi har ikke så mange regler, men laver aftaler i fællesskab om hvordan vi vil forholde os til det ene eller andet. Vi tilstræber at vores hus ligner en storfamilie, hvor vi alle tager del i fællesskabet, og udviser omsorg og respekt for hinanden. Vi skal alle have det godt, og arbejder målrettet på at alle har ejerskab til stedet og er forpligtede til den positive stemning os alle imellem. Alle vores unge er i en eller anden form for beskæftigelse om dagen, fritiden bruger vi på forskellige aktiviteter, eller på almindelige daglige gøremål. Vi har et stort scooterværksted, og en hal med plads til det meste. Vi bruger de lokale styrketræningscentre jævnligt, og støtte op omkring de af vore unge der bruger de lokale idrætsklubber. Hjemme har vi trommerum, badmintor, billard, basket og boksebold. Vi har vores egen svømmehal og spa, så der er nok at tage sig til både sommer og vinter. Huset er stort og lyst, og alle har egne værelser. Vi har en meget stor have, som vi hjælpes ad med at holde, ligesom vedligehold af hus, rengøring, madlavning m.v. er et fælles anliggende. To gange om året tager vi på ferie, som regel til udlandet, og det kan både være skiferie i Norge, dykkerferie i Egypten eller noget helt tredje, som vi sammen beslutter kan være interessant. På Opholdsstedet i Horsens er vi 7 medarbejdere i alt. Alle er erfarne og kompetente folk, og vi dækker et bredt spekter både i forhold til alder og kompetencer.

Vi har tilknyttet en psykoterapeut og en massageterapeut, hvor de unge kan modtage behandlinger, og således få mere indsigt i dybereliggende årsager til adfærd.

Indsigt giver afsæt til forandring

Find vej