Kontakt

Hovednummer: 4821 0071

www.opkur.dk

Adresse

Opholdsstedet Kurreholm
Gammel Kurreholmvej 10
3330 Gørløse

Region: Hovedstaden
Kommune: Hillerød
CVR nr.: 33044984

Om Opholdsstedet Kurreholm

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 11-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Relationspædagogisk tilgang Strukturpædagogisk tilgang Anerkendende tilgang.

Pladser: 9

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 73.228,-

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 1 md.

Leder: Jakob Pallisgaard

Visitationsansvarlig: Jakob Pallisgaard, tlf.: 60605871

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 11.4

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2010

Find vej