Kontakt

Hovednummer: 5150 1309

www.opholdsstedet-lindknud.dk

Adresse

Opholdsstedet Lindknud
Gildbjergvej 2B
6650 Brørup

Region: Syddanmark
Kommune: Vejen
CVR nr.: 17022881

Om Opholdsstedet Lindknud

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Familiebehandling
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 10-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi arbejder struktureret og ud fra miljøterapiens elementer der rummer mange muligheder for at skabe en autentisk og meningsfyldt dagligdag i forhold til at realisere udviklingsmuligheder og handlemuligheder for det enkelte barn på Lindknud. Hverdagen rummer alle muligheder for dels at afdække problem- og ressourcefelter, og for at sætte udviklingsprocesser i gang. Hverdagen er planlagt og tilrettelagt med rutiner og intervaller, med henblik på at højne graden af tryghed og overskuelighed. Mange af de aktiviteter, der findes i løbet af en dagligdag, giver mening i forhold til at få en hverdag til at fungere. Dette bevirker, at barnet træner og øver sig i at blive selvhjulpne i en autentisk hverdag, hvor selv den mindste aktivitet eller gøremål giver mening. Samtidig medvirker det til at udvikle sociale og personlige kompetencer hos den enkelte. Ligeledes inddrager vi familien så vidt det er muligt i familiebehandling/terapi for at styrke familien i deres relation.

Pladser: 15

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 71422

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Leder: Christa Facondini

Visitationsansvarlig: Christa Facondini, tlf.: 20400053

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 18,9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2006

Find vej