Opholdsstedet Løven

Kontakt

Hovednummer: 4061 2656

Leder: 29626979

www.loeven-ung.dk

Adresse

Opholdsstedet Løven
Lindevej 16
4300 Holbæk

Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
CVR nr.: 41472871

Om Opholdsstedet Løven

Tilbud:

  • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
  • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

  • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

  • Psykiatriske lidelser af generel karakter
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende
  • Omsorgssvigt

Aldersgrupper:

  • 6-12år
  • 13-17år
  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 10-25 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Miljøterapeutisk tilgang Relationspædagogisk tilgang Inklusionspædagogisk tilgang STROF STROF model På Løven har vi videreudviklet og implementeret STROf-modellen, som er udviklet af den svenske børnelæge Lars Gustafsson på baggrund af sit arbejde i flygtningelejre rundt omkring i verden. Det er en model for det pædagogiske arbejde, som er nyttig at have for øje, når man arbejder med traumatiserede børn og unge. I vores daglige praksis afspejles den sig således: S for Struktur. Struktur hjælper til at modvirke indre kaos og den uforudsigelighed, som mange traumatiserede børn/unge kan være ramt af. Struktur skaber genkendelighed, som på sigt hjælper barnet til at få den ro, det kræver at udvikle sig og lære. Vi har fokus på at skabe og opretholde en ?normal? døgnrytme. Vi arbejder med individuelle tilrettelagte ugeplaner. Aktivitetsplan for vores fastlagte lørdagsaktiviteter. Pædagogernes arbejdsplan er synlige for de unge. Vi har få og klare husregler.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 82957

Andre sociale tilbud: 399,- pr time støttekontakt

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned

Visitationsansvarlig: Nada Shouhani, tlf.: 29626979

Leder: Erdogan Aslan

Bestyrelsesformand: Emrah Tuncer

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2011

Resume af standardbeskrivelse:

Løvens overordnede målgruppe er: - Børn og unge med psykiske vanskeligheder samt - psykisk sårbare børn og unge. Vi har i mange år arbejdet med uledsagede flygtningebørn- og unge, og vi er som følge deraf specialiserede i at arbejde med børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har opbygget en særlig specialistviden i, hvordan man skaber succeser, broer og kontakt på tværs af sproglige og kulturelle forskelle. På Løven er vi særligt erfarne og kvalificerede til at arbejde med traumatiserede børn og unge. Vores miljø, relationsarbejde, viden og supervision bakker op om, at vi både kan skabe den helt nødvendige følelse af genvunden sikkerhed OG vi kan skabe motivation for udvikling, som er en forudsætning for, at man klarer sig godt fremover. Det kan være børn og unge med - symptomer på PTSD - Unge med andre former for traumer; evt. som følge af overgreb og/eller anden vold - Sekundært traumatiserede unge fra hjem, hvor nærtstående personer lider af PTSD

Find vej