Opholdsstedet på Lindersvold

Adresse

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5 B
4640 Fakse

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 20462183

Om Opholdsstedet på Lindersvold

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem §43, stk 1, nr. 6
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14 - 23 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi modtager gerne minoritetsunge. Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge som har været udsat for negativ social kontrol. Vi er et akut-opholdssted, hvilket gør vi altid har et værelse parat og klar til at modtage en ny beboer, med få timers varsel. Vi arbejder med anerkendende pædagogik og bruger meget energi på at skabe gode relationer. Vores første opgave, når et ny ung flytter ind hos os, er at skabe tillid.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 74.350

Andre sociale tilbud: Pr. døgn Akut fra 4500 kr. Aflastning fra 3000 kr.

Opsigelsesvarsel: løbende mdr + 30 dage

Visitationsansvarlig: Birgitte Bugge, tlf.: 51 21 75 59

Leder: Marianne Grim

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1997

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej