Adresse

Opholdsstedet Lindersvold
Lindersvoldvej 5 B
4640 Faxe

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 20462183

Om Opholdsstedet Lindersvold

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages
 • Støttet- og/eller overvåget samvær

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14 - 22 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi modtager gerne minoritetsunge. Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge som har været udsat for negativ social kontrol. Vi er et akut-opholdssted, hvilket gør vi altid har et værelse parat og klar til at modtage en ny beboer, med få timers varsel. Vi arbejder med anerkendende og pædagogik samt low arousal og bruger meget energi på at skabe gode relationer. Vores første opgave, når et ny ung flytter ind hos os, er at skabe tillid. Vi har meget fokus på familiesamarbejdet, da dette er noget der er vigtigt også for den unge i forbindelse med en anbringelse. Vi tilbyder mulighed for støttet samvær mellem den unge og familie. Der vil ved støttet samvær være lavet et program, hvor alle parter har været involveret og er forberedt på hvordan samværet finder sted.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 79.796

Andre sociale tilbud: Pr. døgn Akut fra 4500 kr.

Opsigelsesvarsel: løbende mdr + 30 dage

Leder: Birgitte Bugge

Visitationsansvarlig: Birgitte Bugge, tlf.: 51 21 75 59

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1997

Find vej