Opholdsstedet på Lindersvold

Adresse

Opholdsstedet på Lindersvold
Lindersvoldvej 5 B
4640 Fakse

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 20462183

Om Opholdsstedet på Lindersvold

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Andre sociale tilbud
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Efterværn § 76
 • Aflastning
 • Familiebehandling
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 14 - 23 år.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vi modtager gerne minoritetsunge. Vi har mange erfaringer i arbejdet med unge som har været udsat for negativ social kontrol. Vi er et akut-opholdssted, hvilket gør vi altid har et værelse parat og klar til at modtage en ny beboer, med få timers varsel. Vi arbejder med anerkendende pædagogik og bruger meget energi på at skabe gode relationer. Vores første opgave, når et ny ung flytter ind hos os, er at skabe tillid.

Pladser: 10

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 74.350

Andre sociale tilbud: Akutanbringelse fra 4500 kr. pr. påbegyndt døgn. Aflastning fra 3.000 kr. pr. påbegyndt døgn.

Opsigelsesvarsel: løbende mdr + 30 dage

Visitationsansvarlig: Birgitte Bugge, tlf.: 51 21 75 59

Leder: Marianne Grim

Bestyrelsesformand: Lene Colding-Sørensen

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 6

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1997

Resume af standardbeskrivelse:

Opholdsstedet på Lindersvold er et rummeligt opholdssted, der ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Præstø Fjord cirka en times kørsel syd for København. Vi har stor erfaring med unge, som har haft en svær start i livet. Vi fokuserer på den enkelte unges situation, og sammen med den unge og dennes netværk opstiller vi konkrete mål for hans eller hendes udvikling. Herefter udarbejder vi en plan ud fra den unges behov, ønsker og kapacitet. Vi arbejder bevidst med at støtte alle unge i at indgå i fællesskabet på stedet. Vi deler Lindersvold Skolecenter med et botilbud, en STU, en heldagsskole og en international højskole. Der er altså mange andre unge på stedet, som vores unge kan spejle sig i og danne relationer til. Den styrke som fællesskab kan give, er ofte medvirkende til at vende den enkeltes udvikling i en positiv retning. Fordi vi også har skole- og STU tilbud på stedet, kan vi tilbyde helhedsorienterede løsninger, hvor vi kan tage os godt af de unge hele vejen rundt.

Download standardbeskrivelse

Find vej