Opholdsstedet Solstriben

Kontakt

Hovednummer: 2573 9310

www.solstriben.eu

Adresse

Opholdsstedet Solstriben
Bonderupvej 75
4220 Korsør

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 30677153

Om Opholdsstedet Solstriben

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 6-17 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Solstriben er en familielignende institution, hvor de anbragte børn ofte bor i mange år. Børnene er alle indskrevet på skoler og fritidstilbud i lokalmiljøet. For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv tilrettelægger Solstriben hverdagen således, at barnet får optimal mulighed for medinddragelse. Der tages således udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, interesser, udviklingspotentialer og udviklingsplaner. Alle børn har en primærpædagog, der dels sørger for at alle de praktiske ting bliver gjort, dels har ansvaret for at barnet bliver hørt og taget alvorligt. Der lægges ligeledes stor vægt på en struktureret hverdag med en genkendelig rytme, dog således, at hverdagen er spændende og varieret.

Pladser: 7

Ledige pladser dagstilbud: 1

Døgntilbud: 71775

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Visitationsansvarlig: Monica Larsen , tlf.: 27510498

Leder: Bibbi Camilla Johansen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej