Opholdsstedet Solstriben

Kontakt

Hovednummer: 2254 9310

www.solstriben.eu

Adresse

Opholdsstedet Solstriben
Bonderupvej 75
4220 Korsør

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 30677153

Om Opholdsstedet Solstriben

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 6-17 år

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Solstriben er en familielignende institution, hvor de anbragte børn ofte bor i mange år. Børnene er alle indskrevet på skoler og fritidstilbud i lokalmiljøet. For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv tilrettelægger Solstriben hverdagen således, at barnet får optimal mulighed for medinddragelse. Der tages således udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, interesser, udviklingspotentialer og udviklingsplaner. Alle børn har en primærpædagog, der dels sørger for at alle de praktiske ting bliver gjort, dels har ansvaret for at barnet bliver hørt og taget alvorligt. Der lægges ligeledes stor vægt på en struktureret hverdag med en genkendelig rytme, dog således, at hverdagen er spændende og varieret.

Pladser: 7

Døgntilbud: 71775

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Bibbi Camilla Johansen

Bestyrelsesformand: Dorthe Kynde Nielsen

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2007

Resume af standardbeskrivelse:

Solstriben er et socialpædagogisk opholdssted, hvor vi i de fysiske rammer, i omgangstonen og i hele vores tilgang lægger stor vægt på, at stedet er børnenes/de unges hjem. Vi betragter os selv som en familielignende institution.

Vi tilpasser vores pædagogiske metoder til den enkeltes behov og tilstræber altid at være opdateret på de nyeste tendenser og teorier omkring anbragte børn og unge. Personalet på Solstriben forventes altid at holde sig fagligt opdateret via fagbøger, kurser, efteruddannelse, pædagogiske dage og de modtager desuden supervision af professionelle supervisorer regelmæssigt.

Solstribens pædagoger er alle uddannet og har mange års erfaring i arbejdet omkring anbragte børn og unge med tilknytningsforstyrrelser. Gennem den professionelle tilgang til det pædagogiske arbejde og via intern sparring og kompetenceudvikling sikrer Solstriben, at medarbejderne altid:

 • Er autentiske, troværdige og har det overskud, der gør, at de kan støtte og hjælpe børnene i at forstå og rumme egne kaotiske og til tider forvredne virkelighedsopfattelse.
 • Har fokus på den anerkendende relation ved at give børnene mulighed for at føle sig værdifulde, samt accepteret for den de er.
 • Igennem den anerkendende dialog gives børnene en erkendelse af forskelligheder, accept og respekt for eget og andres liv. Ved at give børnene et tilhørsforhold øges tolerancen for indlevelse af forskellige behov og opfattelser.
 • Tilstræber at hjælpe børnene med at tilegne sig de bedst mulige kvalifikationer i forhold til egen livskvalitet. Børnene skal blive i stand til at fungere selvstændigt, således at de kan træffe ansvarlige og kompetente valg, der øger deres trivsel og dermed livskvalitet.
 • Guider børnene i at bevare/udvikle et forhold til familien.
 • Har fokus på, at det enkelte barn skal støttes og guides i egen identitetsdannelse igennem et forhold til sin familie.
 • Medarbejderne har fokus på at inkludere børnene i fritidsaktiviteter, som danner basis for at styrke de sociale relationer til jævnaldrende, samt få kendskab til lokalmiljøet.
 • At skabe struktur og genkendelighed i hverdagen, så børnene er klar over, hvilke krav og elementer dagen indeholder.

For uddybende information om Opholdsstedet Solstriben: www.solstiben.eu

Find vej