Opholdsstedet Tejlgaarden ApS

Kontakt

Hovednummer: 6179 0997

www.tejlgaarden.dk

Adresse

Opholdsstedet Tejlgaarden ApS
Fjenneslevmaglevej 27
4173 Fjenneslev

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 39128675

Om Opholdsstedet Tejlgaarden ApS

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik

Diagnoser:

 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Afvigelser i personligheden
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 12-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Erfaring med flygtninge-indvandrere, srena-træniong social skills opbygning... Kommer mere

Pladser: 7

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 74970

Opsigelsesvarsel: 30 dage plus løbende

Leder: Connie Nielsen

Bestyrelsesformand: Jesper Kamstrup

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 5

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2018

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej