OPHOLDSSTEDET VANGELEDGÅRD

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 6615 1305

www.vangeledgaard.dk

Adresse

OPHOLDSSTEDET VANGELEDGÅRD
Vangeledgårdsvej 50
5260 Odense S.

Region: Syddanmark
Kommune: Odense
CVR nr.: 21102377

Om OPHOLDSSTEDET VANGELEDGÅRD

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 17 år og opefter

En pædagog er uddannet i Dialektisk Adfærdsterapi. Vi kan derfor tilbyde en effektiv behandling i forhold til dysfunktionel adfærd, hvor vi fokuserer på beboerens emotionelle regulering, og styrker evnene til at identificere, acceptere og udholde disse følelser. Kig forbi vores hjemmeside www.vangeledgaard.dk, hvor du i den uddybende basisbeskrivelse, kan læse mere om hvordan vi arbejder på Vangeledgård. Du er også velkommen til at følge os på Facebook.

Pladser: 9

Døgntilbud: 68.662

Dagtilbud: 2.257

Opsigelsesvarsel: løb. mdr. + 1 måned

Leder: Marianne Rasmussen

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 8.75

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1972

Find vej