Kontakt

Hovednummer: +299 547504

www.orpigaq.gl

Adresse

Orpigaq
Marius Olsen`ipp Aqq. B-663
3910 Kangerlussuaq

Region: Midtjylland
Kommune: Favrskov
CVR nr.: 34067171

Om Orpigaq

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 10-18

Struktur- og rammepædagogik. Kognitiv adfærdsterapi. Konsekvenspædagogik. Omsorg og respekt. Low Arousal.

Pladser: 10

Døgntilbud: 137.946

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned.

Leder: Trine Pheiffer

Visitationsansvarlig: Bassam El-Daoud, tlf.: +299 54 75 04

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2013

Find vej