Orpigaq

Kontakt

Hovednummer: +299 547504

www.orpigaq.gl

Adresse

Orpigaq
Marius Olsen`ipp Aqq. B-663
3910 Kangerlussuaq

Region: Midtjylland
Kommune: Favrskov
CVR nr.: 34067171

Om Orpigaq

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 10-18

Struktur- og rammepædagogik. Kognitiv adfærdsterapi. Konsekvenspædagogik. Omsorg og respekt. Low Arousal.

Pladser: 10

Døgntilbud: 137.946

Opsigelsesvarsel: Løbende måned + 1 måned.

Visitationsansvarlig: Bassam El-Daoud, tlf.: +299 54 75 04

Leder: Trine Pheiffer

Bestyrelsesformand: Jens Dynesen

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2013

Resume af standardbeskrivelse:

Orpigaq modtager de unge, som ikke kan rummes i de øvrige anbringelsestilbud for unge i Grønland, og som grundet adfærd har behov for en specialpædagogisk indsats. Målgruppen er bred og karakteriseret af udadreagerende adfærd, autonom adfærd, misbrug og kriminalitet, massivt skolefravær og generel mistrivsel. Orpigaq arbejder først og fremmest på at stoppe den uhensigtsmæssige og farlige adfærd, samt stabilisere døgnrytme og hverdag. Vi arbejder i den forbindelse med letforståelige og overskuelige regler og rammer, en tydelig sammenhæng mellem adfærd og konsekvens, tydelige og vedholdende voksne som ikke lader sig skræmme af trusler og udadreagerende adfærd - men vi arbejder især med omsorg og voksennærvær. Opbygning af relationer og tillid er en meget vigtig grundsten i arbejdet med unge i alvorlig mistrivsel.

Find vej