Kontakt

Hovednummer: 2990 1730

www.parkgaarden.com

Adresse

Parkgaarden
Hårbøllevej 21
4792 Askeby

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 33211872

Om Parkgaarden

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år

Vi vil skabe tryghed og nærvær for børnene. Med en medmenneskelig indgangsvinkel vil vi rumme, respektere, lytte og anerkende børnene. En af vores store visioner er at skabe en så familiær atmosfære som muligt med fokus på dagliglivets aktiviteter i et trygt og anerkendende miljø præget af nærvær, oprigtighed, kærlighed og hjerterum. Denne tryghed vil vi opnå gennem relationsarbejde. Vi anser netop det at skabe en personlig, oprigtig og tillidsvækkende relation som omdrejningspunktet for arbejdet med tidligt skadede børn og unge. Anerkendes individet ikke, eller er det ude af stand til at få følelsesmæssigt opmærksomhed, kognitiv respekt og social agtelse, risikerer det at miste det positive forhold til sig selv, som er grundlæggende for dets udvikling. Vi har fokus på barnets indre følelsesmæssige udvikling. Tager udgangspunkt i det enkelte barns situation. Hvert barn skal ses som unikt. I praksis passer vi på med at lave for mange fastlagte fælles regler for alle børn, regler sk..

Pladser: 5

Døgntilbud: 82.000

Leder: Mette Nielsen

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: -- vælg --

Oprettelsesår: 2009

Find vej