Kontakt

Hovednummer: 2154 3035

www.pernillebo.dk

Adresse

Pernillebo
Pernillesvej 1
4293 Dianalund

Region: Sjælland
Kommune: Sorø
CVR nr.: 29473668

Om Pernillebo

Tilbud:

  • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

  • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

  • Udviklingsforstyrrelser
  • Autisme

Aldersgrupper:

  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18 og opefter

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Vores værdigrundlag er, at udvide rammerne for beboerne. At sætte mål via handleplaner i bofællesskabet samt i nærmiljøet. At styrke og støtte det sociale netværk. At styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænser og derigennem udnytte fælles ressourcer og igangsætte nye tiltag. At skabe rum og plads til sjov og glæde. Dagligdagen baseres på et tæt samarbejde mellem det enkelte menneske, med udgangspunkt i deres behov. Indsatsen skal løbene udvikles og søges forbedret. Målet er, at opbygge en selvvalgt hverdag, med fokus på det gode liv, her inddrages netværk, samfund og kulturkreds. Der skal altid tages udgangspunkt i brugerens aktuelle ressourcer og motivation. Det handler om en helt særlig samværsform, med støtte, anerkendelse samt succesoplevelser, der øger lysten til, at tage ansvar for eget liv.Livskvalitet er en selvfølge, men ingen selvfølgelighed. Tilbuddet arbejder anerkendende, neuropædagogisk, med kendskab til KRAP , og en tydelig struktur.

Pladser: 5

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 42.515

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr +1 mdr

Leder: Lene Hovmand

Antal ansatte: 5

Fuldtidsstillinger: 3,5

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2009

Find vej