Projektafdelingen (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Kontakt

Hovednummer: 6120 4173

www.fanefjord-fond.dk

Adresse

Projektafdelingen (Fællesskabet Fanefjord Fond)
Storegade 16, baghuset
4780 Stege

Region: S
Kommune: V
CVR nr.: 41332328

Om Projektafdelingen (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Tilbud:

 • 1
 • 2
 • 4
 • 6

Tillægsydelser:

 • 1
 • 4
 • 9
 • 11
 • 12

Målgrupper:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 13
 • 17
 • 18

Diagnoser:

 • 6
 • 7
 • 16
 • 17
 • 18

Aldersgrupper:

 • 3
 • 4

OBS: 12-18 år

Målgruppen i Projektafdelingen er børn og unge mellem 12 og 18 år med alvorlige sociale, følelsesmæssige og /eller faglige vanskeligheder med fare for at udvikle dyssocial personlighedsstruktur. Projektafdelingen modtager både drenge og piger. Vi har stor erfaring i at arbejde med bl.a.: • Anden psykiske vanskeligheder • Tilknytningsforstyrrelse • Personlighedsforstyrrelser • Anden udviklingsforstyrrelse • Selvskadende adfærd • Udadreagerende adfærd • Omsorgssvigt • ADHD Vi lægger, igennem en anerkendende pædagogisk tilgang, stor vægt på at udvikle vores børn/unges sociale og følelsesmæssige kompetencer og har gode dokumenterede resultater med at fastholde vores børn/unge i skole-/uddannelsessystemet. Projektafdelingen er endvidere godkendt efter §107 til det 23'nde år. Personalet består primært af uddannede pædagoger med stor erfaring med målgruppen.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Individuelt tilpasset

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 md

Visitationsansvarlig: Jesper Kronborg, tlf.: 55 86 12 98 / 61 20 41 73

Leder: Jesper Kronborg

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: P

Oprettelsesår: 1985

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej