Projektafdelingen (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 6120 4173

www.fanefjord-fond.dk

Adresse

Projektafdelingen (Fællesskabet Fanefjord Fond)
Storegade 16, baghuset
4780 Stege

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 41332328

Om Projektafdelingen (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • OCD
 • PTSD
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 12-18 år

Målgruppen i Projektafdelingen er børn og unge mellem 12 og 18 år med alvorlige sociale, følelsesmæssige og /eller faglige vanskeligheder med fare for at udvikle dyssocial personlighedsstruktur. Projektafdelingen modtager både drenge og piger. Vi har stor erfaring i at arbejde med bl.a.: • Anden psykiske vanskeligheder • Tilknytningsforstyrrelse • Personlighedsforstyrrelser • Anden udviklingsforstyrrelse • Selvskadende adfærd • Udadreagerende adfærd • Omsorgssvigt • ADHD Vi lægger, igennem en anerkendende pædagogisk tilgang, stor vægt på at udvikle vores børn/unges sociale og følelsesmæssige kompetencer og har gode dokumenterede resultater med at fastholde vores børn/unge i skole-/uddannelsessystemet. Projektafdelingen er endvidere godkendt efter §107 til det 23'nde år. Personalet består primært af uddannede pædagoger med stor erfaring med målgruppen.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: Individuelt tilpasset

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 md

Leder: Jesper Kronborg

Visitationsansvarlig: Jesper Kronborg, tlf.: 55 86 12 98 / 61 20 41 73

Antal ansatte: 12

Fuldtidsstillinger: 12

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1985

Find vej