Adresse

Plus Sundhed - Stentoft
Stenderupvej 191
6092 Sdr. Stenderup

Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
CVR nr.: 31159245

Om Plus Sundhed - Stentoft

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-67

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Stentoft er et socialpsykiatrisk bosted. Vi tilbyder vores beboere en specialiseret socialpsykiatrisk indsats og en livsstilsindsats. På Stentoft understøtter vi borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til læring og beskæftigelse. Ligesom vi styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og arbejder med at understøtte deres fysiske og mentale sundhed og trivsel. På Stentoft understøtter vi borgernes medinddragelse og forventer, at borgerne tager ansvar i eget liv, i den grad de kan. Vi tror på, at alle borgere kan komme sig helt eller delvist. Udgangspunktet for samarbejdet med borgerne er derfor deres drømme, ønsker og håb for deres liv. Vi arbejder recovery-orienteret, med det narrative menneskesyn og med Low Arousal. Vi er godkendt til Socialtilsynet til at modtage borgere visiteret efter Servicelovens § 107 og § 108.

Pladser: 30

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 77.850 - 200.850

Opsigelsesvarsel: lb. mdr. + 30 dage

Leder: Mette Hvidberg-Hansen

Antal ansatte: 50

Fuldtidsstillinger: 50

Organisationstype: A/S

Oprettelsesår: 2008

Find vej