Psykiatri Plus A/S Bosteder - Stentoft

Adresse

Psykiatri Plus A/S Bosteder - Stentoft
Stenderupvej 191
6092 Sdr. Stenderup

Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
CVR nr.: 31159245

Om Psykiatri Plus A/S Bosteder - Stentoft

Tilbud:

 • Botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud §108

Tillægsydelser:

 • Bostøtte § 85
 • Aflastning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Fysiske handikap
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-67

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Stentoft arbejder vi efter socialtilsynets kvalitetsmodel, temaer og kvalitetskriterier.Vi understøtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til læring og beskæftigelse. Ligesom vi styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og arbejder således med at understøtte deres fysiske og mentale sundhed og trivsel På Stentoft understøtter vi borgernes medinddragelse og forventer, at borgerne tager ansvar i eget liv, i den grad de kan. Vi tror på at alle borgere kan komme sig helt eller delvist. Udgangspunktet for samarbejdet med borgerne er derfor deres drømme, ønsker og håb for deres liv - Den Narrative tilgang. Vi arbejder indenfor følgende områder: - Vi arbejder recoveryorienteret - Vi arbejder vidensbaseret, metodisk og sytematisk gennem effekt- og resultatmålinger - Vi arbejder med Borger Udviklings Samtaler (BUS samtaler) - Vi arbejder konfliktnedtrappende i hverdagen og forebygger så vidt muligt magtanvendelser Vi er godkendt til SSL § 107 og § 108

Pladser: 30

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 77.850 - 200.850

Opsigelsesvarsel: lb. mdr. + 30 dage

Leder: Mette Hvidberg-Hansen

Bestyrelsesformand: Ib Oustrup

Antal ansatte: 50

Fuldtidsstillinger: 50

Organisationstype: A/S

Oprettelsesår: 2008

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej