Plus Sundhed - Tjørnehøj

Adresse

Plus Sundhed - Tjørnehøj
Egegårdsparken 1 - 17
4572 Nørre Asmindrup

Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
CVR nr.: 31159245

Om Plus Sundhed - Tjørnehøj

Tilbud:

 • Midlertidige botilbud § 107
 • Længerevarende botilbud § 108

Tillægsydelser:

 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18-67

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

På Psykiatri Plus A/S bo- og behandlingscentre er borgernes trivsel og udvikling i centrum. Borgerens ønsker og håb for deres liv er afgørende for at de kan komme sig helt eller delvist og det er derfor vores fornemmeste opgave, at sikre, at borgerne skaber og fastholder håb og ønsker for deres liv, ligesom det er vores ansvar, at der samarbejdes med borgeren for at indfri deres ønsker og håb. Medarbejdernes faglighed skal bruges i en recoveryorienteret proces, der tager udgangspunkt i den narrative tilgang. Borgerne er ekspert i eget liv og vi bruger derfor deres viden og erfaring aktivt i samarbejdet med dem. Borgerne skal tage del i fællesskabet og livet Tjørnehøj og borgerne skal udnytte deres ret til indflydelse og medbestemmelse. På Tjørnehøj rekrutterer vi uddannede og fagligt engagerede medarbejdere. Vi ved, at høj faglighed og faglig stolthed skaber trivsel - for både borgere og medarbejdere. Tjørnehøj er godkendt til både §§ 107 og 108 anbringelser.

Pladser: 25

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 77.850 - 200.850

Opsigelsesvarsel: lb. mdr. + 30 dage

Leder: Rikke Lindahl Hansen

Visitationsansvarlig: Christina Brinckmann, tlf.: 30783572

Antal ansatte: 30

Fuldtidsstillinger: 30

Organisationstype: A/S

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej