Pws bostedet Kirstinelund

Kontakt

Hovednummer: 2466 4375

Leders mobil: 25318640

www.pws-kirstinelund.dk

Adresse

Pws bostedet Kirstinelund
Kjeldbjergvej 9
6650 Brørup

Region: Syddanmark
Kommune: Vejen
CVR nr.: 33405383

Om Pws bostedet Kirstinelund

Tilbud:

  • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
  • Botilbud § 107
  • Længerevarende botilbud §108

Målgrupper:

  • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
  • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

  • Andre spiseforstyrrelser
  • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

  • 13-17år
  • 18-23år
  • 24år-

OBS: 18+

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Pws bostedet Kirstinelund, har tilrettelagt pædagogikken specielt med henblik på de specifikke behov, borgere med pws har. Ligeledes er de fysiske rammer også specielt indrettet til denne målgruppe.

Pladser: 8

Døgntilbud: 71.600

Dagtilbud: 2343

Opsigelsesvarsel: 3 mdr. til d. 1. i e

Visitationsansvarlig: Barbara M. Mahalingam

Leder: Barbara M. Mahalingam

Bestyrelsesformand: Manisha Damkjær

Antal ansatte: 14

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej