Kontakt

Hovednummer: 7461 3304

www.rollum.dk

Adresse

Røllum Gl. Skole
Tinglevvej 256
6200 Aabenraa

Region: Syddanmark
Kommune: Aabenraa
CVR nr.: 10023599

Om Røllum Gl. Skole

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tillægsydelser:

 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Udviklingshæmning/pleje og omsorgskrævende

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

Vores mål er: at yde pædagogisk og praktisk støtte, at styrke den enkeltes selvfølelse og selvtillid, at fremme den enkeltes selvhjulpenhed, og at være eksponent for et godt og rigt liv. Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og ønsker, og vi tilstræber at skabe en dagligdag med udfordringer, indhold og mening. Ud over almindelige daglige gøremål knyttet til det at mestre sin egen bolig, foregår vores daglige aktiviteter overordnet omkring opgaver i medieværkstedet omhandlende f. eks. brug af foto, camera, PC, tablet/ipad, hjemmeside, facebook, digital postkasse og bladudgivelse, og omkring opgaver i forbindelse med et mangeartet friluftsliv med dyr, mark, skov og have samt om opgaver i forbindelse med pedelfunktioner, som også omfatter værkstedslære og vedligehold af småmotorer og diverse redskaber.

Pladser: 7

Døgntilbud: 54.867,00

Dagtilbud: 19.236

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Tina Salk

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 6,5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1986

Find vej