Fonden Clemens afd. Dyssehuset

Kontakt

Hovednummer: 5534 5003

fondenclemens.dk

Adresse

Fonden Clemens afd. Dyssehuset
Dyssevej 61
4683 Rønnede

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 29268991

Om Fonden Clemens afd. Dyssehuset

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 3-18

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Mentaliseringsbaseret tilgang.

Pladser: 18

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 5

Døgntilbud: 72.479

Andre sociale tilbud: Faktisk timeforbrug

Opsigelsesvarsel: 1 måned

Leder: Ken Heddinge

Visitationsansvarlig: Jeanette Stærk Larsen, tlf.: 29466846

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 7

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1999

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej