Kontakt

Hovednummer: 5115 5190

www.peterslyst.dk

Adresse

Småskolen på Peterslyst
Vesterlundvej 96
8600 Silkeborg

Region: Midtjylland
Kommune: Silkeborg
CVR nr.: 22028634

Om Småskolen på Peterslyst

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Angst eller fobisk angst
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 8-23

Målgruppen er børn og unge i alderen 8-17 år ved indskrivningen. ”Det røde hus ” er for de 8 – 15 årige samt aflastning, som også er omfattet af den angivne aldersgruppe. ”Pælehuset” vil være for de 16 - 18 årige. ""Det hvide hus"" vil være for 12 - 18 årige som i en periode har brug for massiv pædagogiske støtte i en lille enhed med meget personale. Det er børn og unge, der lider under omsorgssvigt og ustabile forhold i hjemmet eller manglende tryghed og manglende konsekvens i opdragelsen, med grænseoverskridende adfærd, og hvor det ofte er mislykkes at opnå alderssvarende indlæring og uddannelse. Det er børn og unge med adfærdsproblematikker, der ikke føler sig hjemme hverken i folkeskolen eller på gadehjørnet, og som har brug for nye muligheder og gode rammer for at få en fornuftig og livsbekræftende retning. Dertil opfodres børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter i lokal samfundet. Pt. er der unge som går til karate, håndbold og kører crosser.

Pladser: 11

Ledige pladser døgntilbud: 3

Døgntilbud: 71.670

Opsigelsesvarsel: løbende md + 1 måned

Leder: Charlotte Grønhøj

Visitationsansvarlig: Charlotte Grønhøj, tlf.: 51155190

Antal ansatte: 11

Fuldtidsstillinger: 10,6

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Find vej