socialpædagogisk opholdssted Æblegården

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 2327 0809

www.aeblegaarden-aarslev.dk

Adresse

socialpædagogisk opholdssted Æblegården
Gl. Byvej 56
5792 Årslev

Region: Syddanmark
Kommune: Faaborg-Midtfyn
CVR nr.: 78000619

Om socialpædagogisk opholdssted Æblegården

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Dag- og/eller døgnaflastning

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • OCD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 7-18

Børn og unge fra 7 til 18 år Børnene der kommer i behandling på Æblegården er i varierende grad kendetegnet ved Gennemgribende udviklingsforstyrrelser emotionelt, motorisk, socialt og psykisk med gennerelle og specifikke indlæringsvanskeligheder til følge. • Psykiske problematikker og diagnoser (f.eks. ADHD, OCD). • Eksekutive vanskeligheder. • Normbrydende adfærd, herunder selvskadende og /eller udad reagerende adfærd. • Vanskeligheder ved at udsætte behov og styre impulser. • Livsstilsbetinget over / underspisning, spiseforstyrrelser. • Oplevelse af svigt. • Vanskeligheder med at aflæse og forstå kropssprog og sociale spilleregler. • Tilknytningsforstyrrelser. • Ujævn udviklingsprofil. • Indlæringsvanskeligheder. • Kan have lav intelligenskvotient.

Pladser: 10

Ledige pladser dagstilbud: 1

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 82386

Andre sociale tilbud: individuelt

Opsigelsesvarsel: lb md + 1 md

Leder: Anne Boye

Visitationsansvarlig: Anne Boye Hansen, tlf.: 23270809

Antal ansatte: 21

Fuldtidsstillinger: 20

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1980

Find vej