Søgårdhus NORD

Kontakt

Hovednummer: 7468 7829

søgårdhus.dk

Adresse

Søgårdhus NORD
Kærmindevej 8
6580 Vamdrup

Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
CVR nr.: 21434094

Om Søgårdhus NORD

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Skoler
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107
 • STU

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Skibsprojekt
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 14-23 + udslusning

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kognitiv tilgang Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Miljøterapeutisk tilgang Inklusionspædagogisk tilgang Narrativ tilgang Neuropædagogisk tilgang Social læringstilgang Ressourceorienteret tilgang.

Pladser: 25

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 76730

Dagtilbud: 32425

Andre sociale tilbud: Individuelt

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr.+1

Visitationsansvarlig: Tom Madsen, tlf.: 21262516

Leder: Tom Kjær Madsen

Antal ansatte: 28

Fuldtidsstillinger: 26

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1998

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej