Kontakt

Hovednummer: 7468 7829

søgårdhus.dk

Adresse

Søgårdhus NORD
Kærmindevej 8
6580 Vamdrup

Region: Syddanmark
Kommune: Kolding
CVR nr.: 21434094

Om Søgårdhus NORD

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107
 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem
 • Skibsprojekt § 43, stk. 1, nr. 6
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 14-23 + udslusning

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Kognitiv tilgang Relationspædagogisk tilgang Anerkendende tilgang Miljøterapeutisk tilgang Inklusionspædagogisk tilgang Narrativ tilgang Neuropædagogisk tilgang Social læringstilgang Ressourceorienteret tilgang.

Pladser: 25

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 76730

Dagtilbud: 32425

Andre sociale tilbud: Individuelt

Opsigelsesvarsel: Løbende mdr.+1

Leder: Tom Kjær Madsen

Visitationsansvarlig: Tom Madsen, tlf.: 21262516

Antal ansatte: 28

Fuldtidsstillinger: 26

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 1998

Find vej