Søholt

Kontakt

Hovednummer: 5816 1099

Socialpædagogisk opholdssted: 40406676
Fastnet nummer: 58161099

www.opholdsstedet-soeholt.dk

Adresse

Søholt
Søhusevej 81
4230 Skælskør

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 25394933

Om Søholt

Tilbud:

 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Efterværn § 76
 • Bostøtte § 85
 • Aflastning
 • STU-uddannelse
 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 12-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Søholt er et socialpædagogisk opholdssted. Vi arbejder anerkendende og low arousal. Vi modtager børn og unge, der af forskellige årsager ikke længere kan bo hjemme. De ansatte på Søholt har høj relationskompetence og gode mentaliseringsevner og modtager løbende grupper supervision fra ekstern supervisor samt individuel supervision. Vi har en lang erfaring med anbragte unge med særlige behov og udfordringer som f.eks ADHD, autisme, psykiske vanskeligheder eller tilknytningsforstyrrelser.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 64.120

Opsigelsesvarsel: løbende måned plus 1

Visitationsansvarlig: Ingolf Ingemann Damm, tlf.: 40406676

Leder: Ingolf Ingemann Damm

Bestyrelsesformand: Ole Tarp

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej