Kontakt

Hovednummer: 5816 1099

www.opholdsstedet-soeholt.dk

Adresse

Søholt
Søhusevej 81
4230 Skælskør

Region: Sjælland
Kommune: Slagelse
CVR nr.: 25394933

Om Søholt

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Dag- og/eller døgnaflastning
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 8-23

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Søholt tager afsæt i den anerkendende og relationsdannende tilgang, som tager hånd om de enkelte børns/unges trivsel, udvikling og læring. Retten til egen identitet uden at blive stigmatiseret/drillet har vi stort fokus på. Dette er også gældende for stedets interne skole- og dagbehandling, interne STU samt de nærliggende kommune skoler. Søholt arbejder ligeledes med det enkelte barn/ung mentaliseringsevne, såfremt det er klar til dette. Dette vurderes løbende i forhold til handleplanen. Det forventes at de børn og unge som bor på Søholt har mulighed for at kunne indgå i den relation, der tilbydes af de voksne, samt have en grad af tilknytningsevne. For at kunne fastholde den socialpædagogiske indsats har vi et anbringelsesforløb for børn og unge hvis anbringende kommune ønsker det. Anbringelsen startet på opholdsstedet, med højt støttebehov, til gradvist at flytte i “Villaen” (Efterværn/§107) med et mindre støttebehov og afslutningsvis at kunne tage skridtet ud i egen bolig eller §85.

Pladser: 14

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 70.800

Opsigelsesvarsel: løbende måned plus 1

Leder: Ingolf Ingemann Damm

Visitationsansvarlig: Susanne Ledam, tlf.: 60246639

Antal ansatte: 9

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Find vej