Solutio Broen

Kontakt

Hovednummer: 8844 4777

www.solutiogruppen.dk

Adresse

Solutio Broen
Skrøbelev Hedevej 12
5900 Rudkøbing

Region: Syddanmark
Kommune: Langeland
CVR nr.: 32190529

Om Solutio Broen

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Socialpædagogisk støtte (§ 85)
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 15 - 25 år

Solution ""Broen"" er et socialpædagogisk opholdssted/boltilbud for unge mellem 15 og 25 år med særligt krævende psykiske og social problemstillinger.For os er tillidsskabende relationsarbejdet grundliggende for alt andet. Vi anerkender, at vores unge beboere - deres verdensbillede og forståelse af sig selv - må være udgangspunktet for vores arbejde for videre udvikling. Med de betydelige udfordringer flere af vores unge har, er mentalisering på et professionelt plan ligeledes en vigtig disciplin for at kunne følge med i de unges handle- og tankemønstre og kunne vælge de rigtige pædagogiske værktøjer. Vi lægger vægt på at skabe en hverdag med overskuelighed og struktur for vores unge. Vi bryder deres handleplan op i små overskuelige delmål, der ligger inden for rækkevidde. Endelig er vi vedholdende og seje: Vores beboere ved, hvad vi står for - og at vi bliver stående. Derfor kan vi skabe udvikling for vores ofte meget krævende beboere.

Pladser: 9

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 82667

Dagtilbud: 29556

Andre sociale tilbud: Efter aftale

Opsigelsesvarsel: 1

Leder: Vivi Agernem

Visitationsansvarlig: David Tønsberg, tlf.: 25853819

Antal ansatte: 14

Fuldtidsstillinger: 12.5

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej