Stedet et behandlings- og specialundervisningstilbud

Vi efterlever LOS' etiske forventningskatalog

Kontakt

Hovednummer: 3151 5123

stedet-skole.dk

Adresse

Stedet et behandlings- og specialundervisningstilbud
Karlebyvej 62, Lille Karleby
4070 Kirke Hyllinge

Region: Sjælland
Kommune: Lejre
CVR nr.: 41237597

Om Stedet et behandlings- og specialundervisningstilbud

Tilbud:

 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Tillægsydelser:

 • Familiebehandling

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: skolealderen

Om skolen Vi er et lille privat skole- og dagbehandlingstilbud, hvor undervisning og behandling går hånd i hånd. Skolen er beliggende på et nedlagt landbrug, tæt ved skov, marker og vand. Det nære og hjemlige miljø er med til at skabe en rolig og tryg atmosfære for elever og voksne, som danner rammerne for en god skoledag. “Stedets” formål er at drive en skole for børn, der har behov for særlig støtte i den indlæringsmæssige indsats. Eleverne er børn, der har svært ved at begå sig i den almindelige folkeskole – både fagligt og socialt. Skolens formål er, at give eleverne et trygt indlæringsmiljø, hvor de voksne sætter rammen og strukturen, således at eleverne oplever tryghed, troværdighed og stabilitet og derigennem en gensidig tryg relation mellem børn og voksne, som giver eleven mulighed for at udvikle sig. Skolens tilgang til eleverne tager udgangspunkt i udviklingen af eleven i gennem den tætte relation og trygge strukturerede ramme.

Pladser: 25

Ledige pladser dagstilbud: 3

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 30 dage

Leder: Maria Thomsen

Visitationsansvarlig: Maria Thomsen, tlf.: 20740868

Antal ansatte: 16

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2021

Find vej