Tappernøje Dagskole

Adresse

Tappernøje Dagskole
Hovedvejen 18
4733 Tappernøje

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 31910064

Om Tappernøje Dagskole

Tilbud:

 • Behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 6-17

Skolens gode normering 1:3 betyder, at vi kan skabe gode virkelig resultater både personligt og fagligt. Afklare elevens ressourcer, tilrettelægge og kombinere individuel undervisning med behandling. Skabe et undervisningsmiljø, der er udviklende for eleven, så denne få de bedste muligheder for at opnå en FP9. Der lægges stor vægt på samarbejdet med de voksne fra elevens bopæl i hverdagen.

Pladser: 15

Dagtilbud: 32.500,00 kr.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Leder: Sune Havlykke

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Download standardbeskrivelse

Find vej