Tappernøje Dagskole

Adresse

Tappernøje Dagskole
Hovedvejen 18
4733 Tappernøje

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 31910064

Om Tappernøje Dagskole

Tilbud:

 • Skoler
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Intern skole
 • Dagbeskæftigelse
 • Personlige støtteordninger

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuel grænseoverskridende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuel krænker problematik
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 0-5år
 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 6-17

Skolens gode normering 1:3 betyder, at vi kan skabe gode virkelig resultater både personligt og fagligt. Afklare elevens ressourcer, tilrettelægge og kombinere individuel undervisning med behandling. Skabe et undervisningsmiljø, der er udviklende for eleven, så denne få de bedste muligheder for at opnå en FP9. Der lægges stor vægt på samarbejdet med de voksne fra elevens bopæl i hverdagen.

Pladser: 15

Dagtilbud: 32.500,00 kr.

Opsigelsesvarsel: løbende måned + 1 må

Antal lukkedage: 1

Leder: Sune Havlykke

Bestyrelsesformand: Birthe Møller

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 9

Organisationstype: Vælg form

Oprettelsesår: 2000

Resume af standardbeskrivelse:

Dagbehandlingstilbuddet arbejder Neuropædagogisk med en systemisk-narrativ tilgang til udvikling.

Vores speciale er Theraplay. Gennem forskellige behandlingsforløb og strukturelle indsatser arbejder vi hele tiden på at skabe den bedste udvikling for elevens mulighed for læring og et godt liv.

Skolens gode normering på 1:3 gør det muligt, at arbejde intenst med hver enkelt elev. Vi har et styrket samarbejde med hjemmene, så den behandlende indsats koordineres og kan udføres på flere arenaer.

Skolens statistik i forhold til FP9 er rigtig flot. Mange af vores elever kommer videre i uddannelsessystemet og bliver selvhjulpen.  Vi tilbyder fuld fagrække og lever desuden op til alle krav fra Undervisnings Ministeriet.

Se vores hjemmeside www.tappernoejedagskole.dk eller kontakt os på leder@tappernoejedagskole.dk

Vi glæder os til at høre fra Jer.

Download standardbeskrivelse

Find vej