Toldhuset

Kontakt

Hovednummer: 5070 1370

Administration: toldhuset@toldhuset.nu

www.toldhuset.nu

Adresse

Toldhuset
Langgade 63
4874 Gedser

Region: Sjælland
Kommune: Guldborgsund
CVR nr.: 32588263

Om Toldhuset

Tilbud:

 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Dagbeskæftigelse
 • Bostøtte § 85
 • STU-uddannelse

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • OCD
 • PTSD
 • Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio. faktorer
 • Anoreksi
 • Bulimi
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Autisme
 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 18-23år
 • 24år-

OBS: 18 - 65

Anerkendende tilgang Strukturpædagogisk tilgang Relations pædagogisk tilgang Ressource orienteret tilgang Inklusionspædagogisk tilgang

Pladser: 27

Ledige pladser dagstilbud: 4

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 66.921,00

Dagtilbud: 14.851,00

Andre sociale tilbud: STU: 19.934,00

Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus 1

Visitationsansvarlig: Anne Brodersen, tlf.: 24848445

Leder: Anne Brodersen

Bestyrelsesformand: Edvard Traberg

Antal ansatte: 25

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2010

Resume af standardbeskrivelse:

[]

Find vej