Kontakt

Hovednummer: 5545 6011

www.tornemarkdagskole.dk

Adresse

Tornemark Dagskole
Hovedgaden 40
4262 Sandved

Region: Sjælland
Kommune: Næstved
CVR nr.: 27879896

Om Tornemark Dagskole

Tilbud:

 • Behandlings- og specialundervisningstilbud

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer

Diagnoser:

 • Asperger
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år

OBS: 7-18

Med udgangspunkt i Folkeskoleloven tilbyder Tornemark Dagskole specialundervisning og pædagogiskbehandling, der lever op til lovgivningen for specialskoleområdet. Her udvikler vi 7-18 årige børn og unge med: • Diagnose (ADHD, asberger, Tourette) • Afvigende adfærd • Lavt selvværd • Sociale problemer • Indlæringsvanskeligheder (herunder dysleksi) • Emotionelle eller psykiske problemer • Konflikter med omverdenen • Nederlagspræget adfærd • Udadreagerende adfærd til undervisningsparate børn og unge med faglige og sociale kompetencer, som gør dem i stand til at medvirke positivt i egen indlæring og begå sig i sociale sammenhænge. Skolen er normeret til 36 børn og unge fordelt med 6 i hver klasse fra indskoling til erhvervsklasse/10 klasse med Folkeskolens Afgangsprøve for øje. Der er tilknyttet en lærer og en pædagog i samtlige undervisningstimer.

Pladser: 36

Ledige pladser dagstilbud: 3

Dagtilbud: 33000 kr

Opsigelsesvarsel: lb. Mdr + 1 Mdr.

Leder: Kim Lyngemark

Visitationsansvarlig: Kim Lyngemark, tlf.: 20293486

Antal ansatte: 30

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 1999

Find vej