Kontakt

Hovednummer: 4045 8112

ungbo-odense.dk

Adresse

Ungbo-odense
H.C. Andersensgade 22
5000 Odense C

Region: Syddanmark
Kommune: Odense
CVR nr.: 26150043

Om Ungbo-odense

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114

Målgrupper:

 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Omsorgssvigt

Diagnoser:

 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: Vi er godkendt fra 15 -23 år. Vi har også en akutplads.

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Udslusning og efterværn. Godkendt efter §66 Ungbo´s leder Hanne Lynge er uddannet socialrådgiver og Organisk psykoterapeut. De ansatte er ligeledes professionelle og har lang erfaring med at arbejde med unge som har problemer. Vi har en anerkendende tilgang og anser en god tillidsfuld ligeværdig relation som det første vigtige skridt, for at vi kan hjælpe/støtte til forandring. De unge spejles anerkendende i deres handlinger og adfærd, og gennem samtaler og den daglig løbende kontakt udvikler de unge sig til selv at kunne træffe beslutninger og handle i overensstemmelse med dem. De unge får frihed med ansvar. Gennem spørgsmål og forståelse for den enkelte unges situation, guides den unge i den rigtige retning for dem. Vi yder botræning ved dagligt at tilse orden i boligerne (tøjvak, rengøring osv) og en gang om ugen tilbydes fælles madlavning/undervisning. Vi er der altid for den unge, hvilket giver den tryghed der skal til for at komme til at fungere.

Pladser: 5

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 39950

Andre sociale tilbud: varierende

Opsigelsesvarsel: 1 mdr

Leder: Hanne Lynge

Antal ansatte: 6

Fuldtidsstillinger: 1

Organisationstype: Privat

Oprettelsesår: 2004

Find vej