Opholdsstedet Vitus

Kontakt

Hovednummer: 2689 1448

Brian: 26891448

www.vitus.nu

Adresse

Opholdsstedet Vitus
Torpeskovvej 6
4690 Haslev

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 37824240

Om Opholdsstedet Vitus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 6 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: Vores tilbud er opdelt i 2 huse, således den ældre målgruppe og udslusningstræning sker fra selvstændig matrikel

VI TAGER UNGE SOM HAR SVÆRE DIAGNOSER, DOBBELTDIAGNOSER, SANKTIONSDØMTE, SAMT UNGE SOM SKAL AFSONE ALTERNATIVT. VI PÅ VITUS FORSØGER, AT SKABE EN FAMILIEFØLELSE, DER GØR AT HUSET BLIVER ET LEVENDE FÆLLESSKAB, HVOR TOLERANCE OG GENSIDIG RESPEKT ER NØGLEORD.

Pladser: 12

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 97333

Opsigelsesvarsel: lb. mdr. 30 dage

Visitationsansvarlig: Brian Druedahl, tlf.: 26891448

Leder: Brian Druedahl

Bestyrelsesformand: Lisbeth Grundtvig

Antal ansatte: 10

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

Vi arbejder derfor kognitivt med de unge ud fra kognitivemetoder/arbejdsredskaber, da ethvert menneske fortolker sine oplevelser og tænker videre ud fra fortolkningerne. Disse tanker kommer i vid udstrækning til at bestemme ens følelser og adfærd og dermed den unges trivsel og handlinger. Ressourcefokuseret, betyder at, vi tager udgangspunkt i det, der lykkes. Der er fokus på den unges ressourcer og på, hvordan han/hun får brugt dem mest hensigtsmæssigt.Kombinerer man det kognitive med det ressourcefokuserede og det anerkendende, har man et redskab/metode til at ændre en situation, som ikke fungerer. En ung, som tænker, at verden er imod det, hjælper man med at lave en kognitiv omstrukturering. Man lærer den unge at få nye tanker ved hjælp af en undersøgelse af, hvordan virkeligheden ser ud i et objektivt perspektiv. Via dialog gennem en kognitiv indgangsvinkel kan man ændre på den unges negative tankegang og mestringsstrategier.

Find vej