Opholdsstedet Vitus

Kontakt

Hovednummer: 2814 4169

Brian: 26891448

www.vitus.nu

Adresse

Opholdsstedet Vitus
Torpeskovvej 6
4690 Haslev

Region: Sjælland
Kommune: Faxe
CVR nr.: 37824240

Om Opholdsstedet Vitus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Botilbud § 107
 • Både § 66, stk. 1, nr. 5 og § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år
 • 18-23år

VI TAGER UNGE SOM HAR SVÆRE DIAGNOSER, DOBBELTDIAGNOSER, SANKTIONSDØMTE, SAMT UNGE SOM SKAL AFSONE ALTERNATIVT. VI PÅ VITUS FORSØGER, AT SKABE EN FAMILIEFØLELSE, DER GØR AT HUSET BLIVER ET LEVENDE FÆLLESSKAB, HVOR TOLERANCE OG GENSIDIG RESPEKT ER NØGLEORD.

Pladser: 7

Ledige pladser dagstilbud: 2

Ledige pladser døgntilbud: 2

Døgntilbud: 94500

Opsigelsesvarsel: lb. mdr. 30 dage

Leder: Brian Druedahl

Bestyrelsesformand: Lisbeth Grundtvig

Antal ansatte: 8

Fuldtidsstillinger: 8

Organisationstype: ApS

Oprettelsesår: 2012

Resume af standardbeskrivelse:

Pædagogik:
Opholdsstedet Vitus arbejder ud fra KRAP-metoden som står for kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende, pædagogik.

KRAP er en konstruktivistisk tilgang, der bygger på, at vi selv konstruerer vores tankegang og dermed vores virkelighed. Vil man lave virkeligheden om for en ung, som har fået konstrueret en besværlig og negativ virkelighed, er det nødvendigt at ændre tankerne.

Vi arbejder derfor kognitivt med de unge ud fra nogle kognitive metoder/arbejdsredskaber, da ethvert
menneske fortolker sine oplevelser og tænker videre ud fra fortolkningerne. Disse tanker kommer i vid
udstrækning til at bestemme ens følelser og adfærd og dermed den unges trivsel og handlinger.

Ressourcefokuseret, betyder at, vi tager udgangspunkt i det, der lykkes. Der er fokus på den unges ressourcer og på, hvordan han/hun får brugt dem mest
hensigtsmæssigt.

Anerkendende betyder, at man møder de unge, som de er, at man tager dem alvorligt som mennesker, og at man møder dem som ligeværdige.
Det anerkendende og det ressourcefokuserede i metoden betyder, at man anerkender, at mennesker gør det bedste, de kan, med de forudsætninger, de har.

Ingen kan alt, men alle kan noget.

Kombinerer man det kognitive med det
ressourcefokuserede og det anerkendende, har man et redskab/metode til at ændre en situation, som ikke fungerer. En ung, som tænker, at verden er imod det, hjælper man med at lave en kognitiv omstrukturering. Man lærer den unge at få nye tanker ved hjælp af en undersøgelse af, hvordan virkeligheden ser ud i et objektivt
perspektiv. Via dialog gennem en kognitiv indgangsvinkel kan man ændre på den unges negative tankegang og mestringsstrategier, og sætte ind, inden mestringerne bliver for automatiserede.

Noget af det vi tilbyder:

Når en ung bliver indskrevet på Vitus tilrettelægger vi et forløb, som er tilpasset hver enkelt ung på baggrund af handleplanen fra kommunen, og de udfordringer den unge har.

Vi har et tværfagligt samarbejde med Faxe kommunes misbrugscenter samt Psynaps som er en kognitiv psykologisk klinik som er beliggende i Slagelse.

Find vej