Kontakt

Hovednummer: 2211 1269

www.faph.dk

Adresse

Fonden Alfernes Plus Hus
Ornebjergvej 60 & 65
4760 Vordingborg

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 32751598

Om Fonden Alfernes Plus Hus

Tilbud:

 • Børne- og ungehjem § 43, stk. 1, nr. 6
 • Midlertidige botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Ungestøtte § 114
 • Akutanbringelser/Akuttilbud (SEL § 4 stk. 4)

Målgrupper:

 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • OCD
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 9 pladser for børn 5-14 år. 7 pladser for unge 13-17 år. 4 pladser til ”Efterværn

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Fundamentet i Fonden Alfernes Plus Hus er: 1) At skabe et miljø, hvor der foregår en individuel indsats, der tager udgangspunkt lige der, hvor den enkelte står. 2) At afdække den enkeltes ressourcebehov og problemsider, opstille udviklingsmål med det formål at udarbejde en fælles strategi og indsats. I Fonden Alfernes Plus Hus, arbejder vi med 7 pædagogiske værdier: 1) Struktur 2) Tryghed/tydelighed/forudsigelighed 3) Anerkendelse 4) Omsorg/trivsel 5) Empati 6) Ordentlighed 7) Udfordring Alle værdier skal være til stede for det enkelte barn/unge, som bor på stedet, men også den enkelte medarbejder. Kun sådan ser vi at kunne skabe et godt sted at være for alle. Alle kan have indflydelse og den enkelte medarbejder indgår som en vigtig rollemodel overfor den unge og andre kollegaer.

Pladser: 22

Ledige pladser døgntilbud: 1

Døgntilbud: 77.411

Andre sociale tilbud: 73.609

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dg.

Leder: Oliver Kim Milton Just

Visitationsansvarlig: Oliver Kim Milton Just, tlf.: 22111269

Antal ansatte: 28

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2009

Find vej