Fonden Alfernes Plus Hus

Kontakt

Hovednummer: 2211 1269

www.faph.dk

Adresse

Fonden Alfernes Plus Hus
Ornebjergvej 60 & 65
4760 Vordingborg

Region: Sjælland
Kommune: Vordingborg
CVR nr.: 32751598

Om Fonden Alfernes Plus Hus

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 6
 • Botilbud § 107

Tillægsydelser:

 • Efterværn § 76
 • Akutanbringelser

Målgrupper:

 • Skoleproblemer
 • Seksuelt krænket problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter
 • Udviklingshæmning/lettere grad og sent udviklede
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser

Diagnoser:

 • OCD
 • Autisme
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 6-12år
 • 13-17år
 • 18-23år

OBS: 9 pladser for børn 5-14 år. 7 pladser for unge 13-17 år. 4 pladser til ”Efterværn

Tilbudsportalen

Se tilbuddet på tilbudsportalen

Fundamentet i Fonden Alfernes Plus Hus er: 1) At skabe et miljø, hvor der foregår en individuel indsats, der tager udgangspunkt lige der, hvor den enkelte står. 2) At afdække den enkeltes ressourcebehov og problemsider, opstille udviklingsmål med det formål at udarbejde en fælles strategi og indsats. I Fonden Alfernes Plus Hus, arbejder vi med 7 pædagogiske værdier: 1) Struktur 2) Tryghed/tydelighed/forudsigelighed 3) Anerkendelse 4) Omsorg/trivsel 5) Empati 6) Ordentlighed 7) Udfordring Alle værdier skal være til stede for det enkelte barn/unge, som bor på stedet, men også den enkelte medarbejder. Kun sådan ser vi at kunne skabe et godt sted at være for alle. Alle kan have indflydelse og den enkelte medarbejder indgår som en vigtig rollemodel overfor den unge og andre kollegaer.

Pladser: 20

Ledige pladser døgntilbud: 4

Døgntilbud: 71615

Opsigelsesvarsel: lb. md. + 30 dg.

Visitationsansvarlig: Oliver Kim Milton Just, tlf.: 22111269

Leder: Oliver Kim Milton Just

Bestyrelsesformand: Jan C. Mørch

Antal ansatte: 18

Fuldtidsstillinger: 18

Organisationstype: SI/Fond

Oprettelsesår: 2009

Resume af standardbeskrivelse:

Vore udgangspunk er at, alle mennesker er født unikke og født som sociale væsener med egen personlig kerne, der udvikler sig i relation med andre. Vores kerneopgave er omsorg, relationer og udvikling. Vi evner at se og handle ud fra de behov der er, og vi evner at se igennem foranliggende adfærd hos den enkelte og dennes familie. Vi ser og anerkender dem som værdifulde for andre mennesker. Herigennem understøtter vi udviklingen af selvværd og anerkender deres ret til at have de behov, lyster, følelser og udtryk som de nu har. Vi tilpasser indsatsen i hver af de 3 afdelinger. Vi arbejder med opdragelse og dannelse og udvikler vores børn og unges evner til at tilpasse sig omverdenen. Dette er med en viden om, at socialiseringen tager udgangspunkt i deres individuelle behov, kognitive evner, følelsesmæssige udvikling og ressourcer. Derfor vil forventningerne til den enkelte altid være nøje tilpasset.

Find vej