Friluftsaktiviteter rummer oversete erfaringer

Nyt outdoor-projekt udvikler metoder til, at unge borgere på sociale tilbud sammen med lokale foreninger kan få oplevelser i naturen.

5. maj 2021

Af SUMH / Gæsteindlæg

Denne artikel stammer fra LOS’ medlemsblad GI LOS nr. 1 2021

“Projekt Outsider” – et aktivt fritidsliv

LOS har indgået et samarbejde om projekt Outsider med blandt andre SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handikap) .

Projektet skal være med til at etablere 10 lokale outdoor-fællesskaber rundt om i landet, så flere unge op til 35 år på sociale tilbud får et aktivt fritidsliv med naturen som omdrejningspunkt.

LOS ved, at især rigtig mange børn og unge på sociale tilbud har store sundhedsmæssige udfordringer med at få tilstrækkelig med motion i hverdagen. Det skal projekt Outsider være med til at lave om på.

At bruge naturen til at skabe større sundhed er ikke et nyt fokus. I efteråret 2020 havde LOS lup på, hvordan ensomhed kan forebygges ved at bruge naturen, og publicerede bl.a. løbende Facebook-opslag fra medlemsvirksomhederne, som viste, hvordan naturen kan bruges midt i en coronatid. Naturen kan dog også bruges til andet end at minimere ensomheden. Den kan bruges til at aktivere borgere på sociale tilbud, så de får rørt sig.

Fritidsliv på skoleskemaet for unge med særlige udfordringer

Et orienteringsløb er næppe noget en STU i Hillerød selv havde fundet på, hvis ikke projekt Outsider i september 2020 satte friluftsliv på skoleskemaet. For går det egentlig an at bringe unge med autisme og psykiske vanskeligheder i ukendte situationer, med en fremmed instruktør, og hvor lærerne ikke selv kan skabe forudsigelighed ved at fortælle, hvad de konkret skal lave?


Både hos unge med et handicap og hos fagpersoner kan der eksistere forestillinger om, at det er en alt for stor og uoverkommelig udfordring både fysisk og mentalt at bruge naturen og dyrke udelivet. Det er en skam, for man kan sagtens nytænke måder at være outdoor-agtig på, selvom de unge har fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Og naturen rummer potentiale for vigtige erfaringer og fællesskaber for målgruppen,” siger Nynne Pertou, der er leder af SUMH’s projekt Outsider.

Forener fagpersoner og instruktører

På Sputnik i Hillerød har en gruppe unge med blandt andet autisme det seneste halve år kørt mountainbike, prøvet boldlege, dyrket atletik og løbet orienteringsløb som en del af deres nye valgfag Outdoor.

Afsættet er, at en lokal idrætsforening har stillet sig til rådighed med instruktører. På baggrund af faglige input fra personalet på STU’en og de unges egne ønsker, tilrettelægger instruktørerne aktiviteter i det fri, der er trygge og strukturerede nok til at matche målgruppen.

Skolens eget personale behøver altså ikke være eksperter i natur og udeliv. Men kan give deres viden videre til andre og så bidrage ved at være sammen med de unge, når de prøver nye aktiviteter.

”Valgfaget hos Sputnik STU giver unge mulighed for at turde prøve outdoor-aktiviteter i trygge og strukturerede rammer, fordi projekt Outsider bringer forskellige fagligheder sammen, som supplerer hinanden med hver sine kernekompetencer. Ambitionen er, at de unge får øjnene op for alle de oplevelser og fællesskaber, man kan finde i naturen og udelivet,” siger SUMHs projektleder Nynne Pertou.

Godt at blive tvunget ud af osteklokken

Leder af Sputnik i Hillerød, Torbjørn Berg, er begejstret for den nye arbejdsdeling, hvor hans personale primært bidrager med en god relation til de unge.

”Vores unge har brug for trygheden ved deres kendte lærere. Men vi har som skole måske også haft brug for at blive tvunget til at komme lidt ud af osteklokken og se, hvilke muligheder der er for, at vores målgruppe kan fungere i outdoor-aktiviteter.

Det er en fed forstyrrelse, at lærerne kan være det gennemgående bindeled, mens det sportsfaglige bliver varetaget af eksterne instruktører, som hæver barren højere, end vi selv har kompetencer til på det område”, siger han.

Torbjørn Berg håber, at projekt Outsider kan skabe konkrete metoder til, hvordan et aktivt fritidsliv kan integreres på STU’er, så de både hjælper unge videre i uddannelse og beskæftigelse, og til at få et meningsfuldt fritidsliv. Han håber derfor, at Outsider kan bane vej for, at flere elever tør engagere sig i lokale foreninger:

”Der ligger en del læring for de unge i vores målgruppe i ’at gå til noget’. Der er mange uskrevne regler i forhold til at komme i en forening. Så det er godt med et trygt læringsrum, hvor man i skoleregi kan gøre sig nogle gode erfaringer, fordi man er sammen med kendte personer. På et senere tidspunkt får man måske selv mod til at tage af sted på egen hånd.”

Rammer kan gentænke naturen

Ifølge projektleder Nynne Pertou giver udelivet unge med funktionsnedsættelser mulighed for at bruge deres krop og sanser på nye måder. Allervigtigst kan projekt Outsider også vise, at naturen er tilgængelig og for alle, hvis man tænker kreativt.

”Både unge og fagpersoner kan have forestillinger om, at naturen er for besværlig og krævende, hvis man har et handicap. Men det er langt hen ad vejen et spørgsmål om at organisere nye rammer og gå sammen med nogen, der har forstand på udeliv. Vores erfaring er, at når rammerne er på plads, er der mange oversete ressourcer at hente i naturens nye fællesskaber og erfaringer,” siger hun.

Unge i kørestol kan for eksempel godt tænde et lejrbål, hvis andre samler grene i skovbunden. Unge med nedsat syn kan sagtens prøve en svævebane, når de er trygt spændt fast i en sele på en line. Eller unge med kognitive udfordringer kan godt forsøge sig med orienteringsløb, når aktiviteten bliver nøje forklaret trin for trin, og det er okay at trække sig undervejs og søge tæt støtte fra en kendt person.

Kort og godt om Projekt Outsider

Projekt Outsider kører frem til sommeren 2024 og er støttet af Friluftsrådet og Kulturministeriet.

De andre aktører som tager del i projektet, er DGI, KFUM Spejderne, Videnscenter om Handicap og FriSe, Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

Specialpædagogiske tilbud kan høre nærmere om projektet og mulighederne for at være med ved at kontakte projektleder Nynne Pertou på nynne@sumh.dk eller 92 15 29 93.

OM SUMH

SUMH er en paraplyorganisation, der repræsenterer ca. 5.500 unge med kognitive, fysiske og psykiske handicap.

SUMH arbejder for, at målgruppen kan leve det ungdomsliv, de ønsker. SUMH har både faglige og sociale aktiviteter og projekter med fokus på bl.a. uddannelse, beskæftigelse, frivilligt arbejde, sund seksualitet og digital dannelse.

Læs mere på sumh.dk