Gode råd fra den nye leder: Brug tid til at tale sammen

Når du træder ind i en ejerledet virksomhed som ny leder, er det vigtigt med en tæt og åben dialog. Det mener Anders Funch, der for to år siden som led i et kommende generationsskifte blev souschef for Opholdsstedet Piberhus.

Social og sundhed

11. december 2020

Af Niels Svanborg
Journalist

”Det handler om tillid fra begge parter. Der er masser af ting, man kan være uenige om, og det er ok. Man skal bare sige det højt, så man kommer videre og lærer af uenigheden,” siger Anders Funch, der på bare ét år gik fra pædagog til teamleder og videre til souschef i Opholdsstedet Piberhus.

Botilbuddet Piberhus blev stiftet for 14 år siden af Pia Kristersson og Lars Møller, og i løbet af de kommende år skal et generationsskifte med et nyt ledelsesteam gennemføres.

VIGTIGT AT FORVENTNINGSAFSTEMME

Efter to års erfaring som souschef er Anders Funch ikke i tvivl om, at dialogen er det vigtigste redskab, når man overtager ledelsen fra en erfaren ejerleder.

”Den gamle leder skal turde stole på, at man har kompetencerne. Det kræver, at man som ny leder viser sit værd, og derfor er det først og fremmest nødvendigt med en forventningsafstemning mellem den gamle og den nye leder. Hvad er mine opgaver? Og hvad er dine forventninger til mig? I det ligger der også at aftale meget klart hvilke beføjelser, man hver især har. Både så man ikke går ind på den gamle leders område, men også så man selv får nogle klare beføjelser og kan træffe beslutninger. Det skal man lægge en plan for tidligt i forløbet,” anbefaler Anders Funch, der i dag selv føler, at han har et rum til at lede, selvom det formelle ansvar stadig ligger hos Pia Kristersson.

”Pia er god til at give plads. Hun giver mig plads som souschef til at lede og tage mine egne beslutninger. Men det er klart, at hun også har mange års erfaring, og derfor kan hun give mig god sparring. Det kan være ved at spørge ind til min beslutning, og om jeg har tænkt over forskellige scenarier ved beslutningen,” siger Anders Funch.

ET JOB 24/7

At der skal lægges mange timer i arbejdet ved Anders Funch. Ikke mindst i en virksomhed, hvor lederen også har været ejer.

”Jeg kan i dag se, hvor meget det kræver at være leder. Pia har jo været vant til altid at være på arbejde, og det må jeg som ny leder også indstille mig på. Det er ikke et 8-16 job. Medarbejderne forventer, at de kan ringe til en leder 24/7. Når konflikterne er der, så skal de løses med det samme. Også selvom man må køre fra en fødselsdag eller et familiearrangement,” siger Anders Funch, der godt ved, at den tilgængelige ledelsesstil også hænger sammen med kulturen på Piberhus. En kultur, som Anders Funch gerne vil videreføre.

”Det er vigtigt for mig at være opmærksom på den kultur, der er i virksomheden og så videreføre den. Det er en stærk kultur, som bliver båret af både lederen og medarbejderne. Flere af dem har jo været der længere end mig. De er bærere af kulturen. Så det er også vigtigt, at man taler kultur med den gamle leder og aftaler, hvordan man ønsker at videreføre kulturen i virksomheden, og hvornår det er hensigtsmæssigt at udvikle kulturen. Virksomheden skal jo ikke stå stille bare fordi, der kommer en ny leder,” siger Anders Funch og fortsætter med et sidste råd til kommende ledere.

”Jeg har aldrig lagt skjult på, at jeg ville være leder. Vær åben og ærlig om dine ambitioner. Sig det højt, så din arbejdsplads kender dine ambitioner. Åbenhed er helt afgørende, hvis det skal lykkes,” slutter Anders Funch.