Whistleblowerordning

Har jeres virksomhed mere end 50 ansatte, skal der senest den 17. december 2023 være lavet en whistleblowerordning. For virksomheder under 50 ansatte er det pt. frivilligt, om man vil have en whistleblowerordning.

Lov om beskyttelse af whistleblowere (som er et EU-direktiv) går i korthed ud på, at medarbejdere, uden at blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner, skal have mulighed for at indberette ulovligheder, der foregår på arbejdspladsen/virksomheden.

Alle virksomheder med over 50 ansatte skal etablere en whistleblowerordning, hvortil medarbejderne kan indberette overtrædelser inden for lovens anvendelsesområde. For virksomheder med mere end 249 ansatte trådte loven i kraft i 2021. For virksomheder under 50 ansatte er det pr. frivilligt, om man vil have en whistleblowerordning.

Fra Justitsministeriets vejledning om whistleblowerordninger på private arbejdspladser

Whistleblowerordninger kan på den enkelte arbejdsplads være med til at øge mulighederne for, at bl.a. ansatte kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med at etablere en whistleblowerordning er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder på den enkelte arbejdsplads.

Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl, utilfredsstillende forhold mv. Ordningerne udgør desuden et supplement til eksisterende muligheder for f.eks. at rette henvendelse til nærmeste leder, personale-/HR-afdelingen eller tillidsrepræsentanten samt brug af det fagretlige system til håndtering af konflikter p arbejdspladsen. Ordningen udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som f.eks. tilsynsmuligheder.

Find hurtigt svar

 • Alle i organisationen skal kunne indberette
 • Det er frivilligt om andre skal kunne indberette
 • Er ordningen intern, behøver anmelderen ikke være anonym, men er ordningen ekstern, er det et krav

 • Indberetningen skal bekræftes inden for syv dage
 • Der skal være løbende kontakt med indberetteren
 • Der skal ske en relevant opfølgning, som f.eks. iværksættelse af intern undersøgelse, orientering af ledelse og/eller bestyrelse, politianmeldelse eller anmeldelse til anden relevant myndighed eller afslutning af sagen, på grund af manglende eller utilstrækkeligt bevismateriale.

 • Overtrædelse af tavshedspligt
 • Misbrug af økonomiske midler
 • Brud på GDPR
 • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden
 • Grove, personrelaterede konflikter på arbejdspladsen så som vold og chikane, herunder også seksuel karakter

 • Virksomheden skal udpege en upartisk person til at modtage indberetninger, administrere ordningen og have kontakt med whistlebloweren
 • Virksomheden skal fastsætte retningslinjer og procedurer for håndtering af anmeldelser, og ledelsen må ikke beordre, at anmeldelserne håndteres på en bestemt måde
 • Anmeldelserne må kun tilgås af det personale, der har til opgave at håndtere dem.

 • Organisationen kan vælge at anvende et dedikeret it-system til håndtering af anmeldelserne
 • Man kan også vælge at gøre brug af eksterne konsulenter til at håndtere ordningen
 • Endelig kan både system og administration lægges hos en ekstern leverandør.

Find mere vejledning hos Justitsministeriet

Få hjælp hos Legal IT

LOS’ samarbejdspartner Legal IT tilbyder blandt andet en administrationsplatform, der sikrer anonym og sikker håndtering af anmeldelser. Som medlem af LOS får du 25 % rabat på deres whistleblowerordning.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, kan du altid ringe gratis til Daniel fra Legal IT på telefon 20958566 eller find mere information på legaltechdenmark.com