Høring vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Høring vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

3. februar 2023

Af LOS

Landsorganisationen for sociale tilbud har afgivet høringssvar på forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. LOS er ligeledes en del af STU-Alliancen,
og vi er i den forbindelse ligeledes medunderskrivere på alliancens høringssvar.

Læs høringssvaret her