Høringssvar vedrørende udkast til vejledning til støttende indsatser til børn og deres familier efter barnets lov

LOS har afgivet høringssvar til udkast til vejledning til støttende indsatser til børn og deres familier efter barnets lov og har en række overordnede og konkrete bemærkninger hertil.

23. februar 2024

Af LOS

LOS takker for muligheden for at afgive høringssvar på vejledning til støttende indsatser til børn og deres familier efter barnets lov.

LOS bemærker blandt andet, at vejledningen har betydning for barnets lov samt tilstødende lovkomplekser som fx lov om behandlings- og specialundervisningstilbud og folkeskoleloven. Det bemærkes derfor overordnet set, at behovet for et tæt og koordineret samarbejde mellem socialforvaltningen og skoleforvaltningen bør fremhæves generelt i vejledningen samt konkret indskrives de steder, hvor der er behov for parallelle afgørelser.

Derudover fremhæves det, at barnets lov bygger på et helt nyt børnesyn, der adskiller sig fra eksempelvis børnesynet på skoleområdet. Da der ofte skal samarbejdes tæt mellem social- og skoleområdet for at opnå den ønskede udvikling for et barn, anbefales det, at der arbejdes med og ud fra et fælles børnesyn, herunder at der er en opmærksomhed på, at et forskelligt børnesyn kan lægge hindringer i vejen for den ønskede forandring og udvikling hos barnet.

LOS har ligeledes en række konkrete bemærkninger til vejledningen.

Læs høringssvaret her.