Projekter

LOS deltager aktivt i udviklingsprojekter, som har til formål at styrke indsatser på det specialiserede socialområde.

LOS’ afsæt for deltagelse i sådanne projekter er at sikre sociale indsatser af højeste kvalitet og skabe positive og meningsfulde forskelle for børn, unge og voksne i sårbare positioner.

Læs mere om vores seneste og aktuelle projekter

LOS, FitforKids og FC Midtjylland går med ”I-Power”-projektet sammen om at fremme lighed i sundhed blandt anbragte børn og unge på opholdssteder i Danmark. Projektet løber over en årrække fra 2022-2025 og er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs mere her

Digitalt socialt arbejde er et forsknings- og udviklingsprojekt, der har til formål at afdække, hvorvidt og hvordan digital kommunikation kan understøtte inddragelsen af anbragte børn og unge i eget sagsforløb. Det er målet, at projektet skal skabe viden, der kan kvalificere anvendelsen af digital kommunikation i sagsforløbene og på sigt kan understøtte alle børn og unge i udsatte positioner.

LOS’ chef for politik og analyse, Trine Schaldemose, sidder med i projektets advisory board.

Læs mere her

Projektets partnere består af Socialstyrelsen, 6 døgninstitutioner og opholdssteder, og interesseorganisationer. Heraf er tre af LOS’ medlemmer en del af projektet.
LOS’ sekretariat bistår LOS’ medlemmer efter behov og bidrager ind i projektet gennem deltagelse og inddragelse i det løbende udviklingsarbejde.

Formålet med projektet er at sikre en tryg hverdag for anbragte børn og unge med trivsel og gode udviklingsmuligheder uden tilspidsede og voldsomme situationer. Projektet er sat i verden for at videreudvikle og kvalificere en national model, som kan støtte personale i deres arbejde med at forebygge og håndtere voldsomme situationer og magtanvendelser.

LOS har, med et særligt tilskud fra Erhvervsstyrelsen, udviklet et brancheværktøj til at sociale tilbud kan komme i gang med at arbejde med Verdensmålene.

Projektet har fået navnet “Sammen om Verdensmål”. Fordi ligesom velfærd er noget vi skaber sammen, så er bæredygtighed det samme.

Projektet skal udvikle værktøjer, der hjælper sociale tilbud til at komme godt i gang med arbejdet med Verdensmål. Og så skal det inspirere med historier, ideer og eksempler. Det hele samlet på hjemmesiden sammenomverdensmaal.dk

I dette projekt indgik LOS et samarbejde med gadeidrætsorganisationen GAME om et gadeidrætsprojekt målrettet børn og unge op til 15 år.

Projektet ”Fællesskab på Asfalten” havde til formål at bidrage til at støtte børnene i personlig udvikling og aktiv deltagelse i et socialt fællesskab i civilsamfundet. Intentionen var at give børnene nogle sociale færdigheder, der kan lette deres dagligdag, forbedre deres livskvalitet og også influere positivt på deres skolegang.

GAME stod for gennemførelsen af projektet, der løb fra 2018 til 2021. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og Sundhedsstyrelsen

Fagprofessionelle fra de sociale tilbud fik i projektet en gadeidrætsuddannelse, som giver nogle redskaber til at tilrettelægge fritidsindsatser for målgruppen.

Læs mere om projektet Fællesskab på Asfalten

Vil du vide mere?

Trine Schaldemose

Politisk chef - Politik, presse og analyse

3118 4215