Kom på rundtur i hjernen til det Faglige Årsmøde

Den 25. september 2019 blev det Faglige Årsmøde afholdt i Lystrup. Her kunne du komme på rundtur i hjernen. LOS havde inviteret tre eksperter ind, som hver især kom med deres inputs til hjernens betydning. Det var blandt andet noget om læringsprocesser, diagnoser og stress.

Børn og unge

28. oktober 2019

Af Marcus Bendtsen

PÅ RUNDTUR I HJERNEN

– En dag med den nyeste viden om hjernen til at skabe lærings- og udviklingsprocesser i din pædagogiske praksis

Formålet med dagen er at skabe de bedste forudsætninger for kommunikation, udvikling og læring og kvalificere dig til at anvende neuropsykologiske metoder i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov.

I løbet af dagen vil nogle af neuropsykologens fremmeste forskere introducere grundlæggende indsigt i hjernens funktioner, udvikling og struktur: Teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag, der kan fremme den livslange udvikling hos børn, unge og voksne.

Neuropsykologien handler om forholdet mellem adfærd, kognition og processer i hjernen. Gennem neuropsykologien lærer du at koble situationer og handlinger med de processer, som sker hos mennesker, der for eksempel har nedsat funktion i hjernen. Det styrker fagligheden i mødet og forståelsen af mennesker med kognitive, mentale, sociale eller motoriske funktionsnedsættelser.

Oplægsholderne tæller: Ann Elisabeth Knudsen, Johny Gammelgaard og Jesper Birck.

————————————————————————————–

Hvem kommer og holder oplæg? 

Børn, unge og voksne der er anderledes

– Diagnoser eller i grænselandet til en diagnose

v/ Ann Elisabeth Knudsen, cand. Mag. og lektor i dansk og psykologi, specialist i kombinationen af neuropsykologi, pædagogik og hjerneforskning

Gennem teoretiske og praksiseksempler vil Ann fortælle os om hjernens funktioner og give os en viden om dens plasticitet. Hjernens påvirkning og funktioner er afgørende elementer for, hvordan livet udfolder sig for børn og voksne med vanskeligheder.

Vi skal blive klogere på, hvordan de mest almindelige dysfunktioner som f.eks. autisme, ADHD, Aspergers, Tourettes og epilepsi opstår og høre om hvilke pædagogiske tiltag, der har en virkning? Sidst men ikke mindst skal vi lære om forskellen på piger og drenges, mænd og kvinders hjerner, og hvorfor der er forskel på den pædagogik, der virker.

Ann er en karismatisk oplægsholder, der er uddannet cand. Mag og lektor i dansk og psykologi. Som førende specialist i kombinationen af neuropsykologi, pædagogik og hjerneforskning er hendes store interesse hjernens udvikling og funktion. Ann skriver bøger, holder foredrag, deltager i skiftende forskningsprojekter og har også medvirket i en lang række interviews i aviser, tidsskrifter, radio og tv – hun er bl.a. kendt fra tv-udsendelserne “Den lille forskel” og “Test nationen”.

Hjernen og konflikthåndtering, stress og belastning

v/ Johny Gammelgaard, pædagog, neuropædagog og coach

Johny vil lære os om konfliktens natur, og hvordan hjernen håndterer eller skaber ro i stress- og belastningssituationer. Han vil fortælle os om de mekanismer, der udspiller sig, når konflikten eller presset nærmer sig, og hvordan man får et bedre samarbejde med sin hjerne, når det gælder, så klappen ikke går ned, eller man handler i affekt.

At kunne håndtere både små og store konflikter er krævende, og hjernen har ulogiske måder at prøve at hjælpe dig på. Hjernen prøver efter bedste evne at iscenesætte dig, når den kan mærke, at noget vigtigt er på spil. Udfordringen er, at når du kommer i en anspændt situation, skruer hjernen op for kroppen og ned for hovedet, når der er optræk til ballade eller stress. I en professionel kontekst er der behov for det modsatte – at hjernen hjælper med at finde balancen og dermed styrker din mentale robusthed.

Johny har en alsidig baggrund som både pædagog, neuro-pædagog og coach, men har de seneste 10 år beskæftiget sig indgående med hjernen, hvor han har undervist og holdt en masse foredrag for medarbejdere og ledere på arbejdspladser, som får en enkel og underholdende indføring i hjernens mekanismer og biologien inde bagved.

Mentalisering og emotionel udvikling

v/ Jesper Birck, autoriseret cand. Psych. Psykologpraksis: Psykolog Jesper Birck

Gennem vekselvirkning mellem teoretiske forståelser og praksiseksempler skal vi blive klogere på belastningsreaktioner hos børn, unge og voksne, omsorgssvigt og traumer, hjernens funktion, stress og optimale miljøterapeutiske rammer. Mennesker, der har oplevet traumer, kan have relations- og samspilsvanskeligheder og kan reagere uforudsigeligt og pludseligt.

I det øjeblik, der opstår gnidninger, misforståelser eller konflikter, kan vi gøre brug af kontrolleret mentalisering ved at overveje og reflektere over sine egne og den andens mentale tilstande i situationen.

Jesper vil præsentere os for mentaliseringsbaseret pædagogik, som er et centralt begreb, når der arbejdes med at forstå andre mennesker. Vi ser på hverdagssituationer og samspil, der gør, at man kan forstå sig selv, andre mennesker og relationelle kontekster på nye og berigende måder.

Jesper er en kompetent og erfaren autoriseret cand. psych. med egen psykologipraksis. Han arbejder til dagligt både med supervision, udredning, terapi og afholdelse af kurser for at gøre sine lyttere klogere på belastningsreaktioner og traumer hos børn og unge, der kan forstås inden for rammen af udviklingstraumer. Samtidig underviser han også plejefamilier, psykologer, specialinstitutioner, skoler og familiecentre og deler ud af sine mange års erfaring inden for området.

 

Program

Kl. 8.45-9.15

Ankomst, registrering og morgenmad

Kl. 9.15-9.30

Velkomst v/ Susan Knage Møller, formand for LOS’ fagudvalg

Kl. 9.30-11.00

Ann Elisabeth Knudsen

Børn, unge og voksne der er anderledes

– Diagnoser eller i grænselandet til en diagnose

Kl. 11.00-11.15

Pause frugt, kaffe og te

Kl. 11.15-13.15

Johny Gammelgaard

Hjernen og konflikthåndtering, stress og belastning

Kl. 13.15-14.00

Frokost

Kl. 14.00-16.30 inkl. pause med kaffe/te og kage (ca. 15.10-15.40)

Jesper Birck

Mentalisering og emotionel udvikling

Kl. 16.30

Afslutning v/ Susan Knage Møller, Formand for LOS’ fagudvalg