LOS – Danmarks største brancheorganisation for sociale tilbud opruster interessevaretagelsen

Det specialisererede socialområde står i et gigantisk krydspres og har brug for en organisation, som kan favne og arbejde for og med den kompleksitet området er bygget op omkring, fortæller direktør i LOS Michael Graatang. LOS ønsker i stigende grad at være dagsordenssættende og sikre, at alle sociale løsninger har mennesket i centrum og opruster nu på de interne linjer.

6. juni 2019

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

”Det specialiserede socialområde er en af vores største og vigtigste velfærdsopgaver. LOS har længe været en toneangivende aktør på området med over 500 medlemsvirksomheder. Men vi ser ind i en stadigt voksende velfærdsproblematik, hvor andelen af mennesker i udsatte og sårbare positioner er stigende, parallelt med at området nedprioriteres og afspecialiseres. Der er brug for at tage de svære diskussioner og beslutninger i socialpolitikken. For her findes der ingen lette løsninger eller one-size-fits all,” udtaler Michael Graatang, direktør i LOS. ”I LOS repræsenterer vi velfærdiværksætteren og de mange aktører, der tager et socialt ansvar i samfundet, når der skal tilvejebringes sociale og uddannelsesindsatser, hvor det enkelte menneske sættes i centrum. Det vil vi gerne være med til at udvikle og styrke.”

LOS varetager allerede i dag branchens interesser og fungerer som det naturlige bindeled mellem medlemsvirksomhederne og de offentlige samarbejdspartnere, tilsynsmyndigheder og politiske interessenter. Men organisationen oplever et stigende behov for at sikre, at forholdene for mennesker i udsatte positioner forbedres gennem fælles indsatsområder og socialpolitiske initiativer.

”Derfor udvidede vi i 2018 kommunikationsindsatsen med ansættelse af kommunikationschef Cand.comm. Anja Dhyrbye. Vi har nu taget skridtet videre og valgt at ændre og styrke organisationens public affairs arbejde med oprettelse af en strategisk – og politisk afdeling, der hånd i hånd med vores PR-indsatser skal understøtte den nødvendige politiske udvikling,” fortæller Michael Graatang. Cand.scient pol. og tidligere sekretariatschef i LOS Laust Westtoft er ansat og pr. 1.6. 2019 tiltrådt som Strategisk- og politisk chef og skal fremadrettet varetage organisationens politiske interessevaretagelse.

”Jeg ser frem til at videreudvikle områdets interessevaretagelse i samarbejde med områdets aktører. I LOS er vi overbeviste om, at velfærd er noget, vi skaber sammen. Både på tværs af faggrupper, mellem politiske skel og mellem offentlige og ikke-offentlige parter, interesseorganisationer og frivillighed. Vi kan rigtigt meget hver især. Men vi kan endnu mere sammen. Samarbejde og udsyn er fundamentet for, at LOS kan være den stærke drivkraft på det specialiserede socialområde og sikre de bedst mulige betingelser for mennesker i udsatte og sårbare positioner,” fortæller Laust Westtoft.

 

Kontaktinformation

Kommunikationschef Anja Dhyrbye, tlf. 50507917, ad@los.dk