LOS debatterer

En af de måder, LOS varetager medlemmernes interesser på, er ved at være synlig i medierne.

8. februar 2024

Af LOS

I de sidste uger har du blandt andet kunnet møde LOS her:

Om hvad socialområdet kan lære af ældreudspillet:
Regeringens ældrereform viser »positive takter«: Kan de samme løsninger hjælpe socialområdet?

Om fordeling af midler i civilsamfundet:
Direktør for LOS: Vi har ikke brug for filantropisk populisme

Om en ny pædagoguddannelse:
LOS: Det sociale og det sundhedsfaglige skal gå hånd i hånd på en ny pædagoguddannelse

Om børns ret til at få det rigtige skoletilbud:
Alle børn har ret til det skoletilbud, der er det rigtige for dem

Følg også LOS, LOS’ direktør Mads Roke Clausen og chef for politik og analyse Trine Schaldemose på LinkedIn og X.