LOS henter ny adm. direktør hos Frivilligrådet

Det bliver den 52-årige Mads Roke Clausen, som til foråret sætter sig i direktørstolen i Danmarks største brancheorganisation for sociale tilbud: LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud.

23. februar 2021

Af Anja Dhyrbye
Kommunikationschef

Mads Roke Clausen har de seneste tre år været rådgiver for Regeringen og Folketinget som formand for Frivilligrådet, og inden da var han direktør i Mødrehjælpen. Mads Roke Clausen tiltræder den 1. maj 2021 som direktør i LOS, og dermed er det direktørskifte på plads, som organisationen igangsatte i foråret 2020.

Om valget af Mads Roke Clausen siger bestyrelsesformand for LOS, Susan Knage Møller: ”I LOS’ strategi ”fremdrift med socialt ansvar” står det skrevet i sten, at LOS vil være branchens samlende organisation for det specialiserede socialområde. For det er i fællesskabet med den fælles stemme, at vi kan øve størst mulig indflydelse på de ikke-offentlige sociale tilbuds driftsvilkår og for mennesker i udsatte og sårbare positioner. Med Mads Roke Clausen på direktørposten får vi en leder for organisationen med massiv ledelseserfaring, organisatorisk indsigt og indgående kendskab til socialområdet, som vil være i stand til at skabe sammenhængskraft og udvikling i organisationen.”

Om sin nye stilling som direktør i LOS siger Mads Roke Clausen: ”Jeg har i hele mit arbejdsliv været optaget af, hvordan man som samfund i fællesskab kan løse velfærdsudfordringerne på tværs af sektorer. Både i min tid som direktør i Mødrehjælpen og senest nu som formand for Frivilligrådet. De specialiserede ikke-offentlige sociale tilbud har en helt central funktion i vores velfærdssamfund, og jeg glæder mig meget til at møde de mange dedikerede medlemmer og igen at komme helt tæt på det sociale arbejde. Jeg ser et enormt potentiale i, at medlemmerne i LOS kan gå forrest i arbejdet med at skabe nytænkende tilbud og løsninger til borgere i udsatte og sårbare positioner. LOS er en organisation med et klart værdigrundlag og lang historik, som jeg ser frem til at blive en del af.”

For yderligere oplysninger
Anja Dhyrbye, kommunikationschef. Tlf. 50 50 79 17 /ad@los.dk

Download pressefoto (pressefoto krediteres fotograf Camilla Hey)

Om Mads Roke Clausen:

PhD Fellow, RUC, London School of Economics, formand, Frivilligrådet, bestyrelsesmedlem, Bikubenfonden, Liljeborgfonden. Mads Roke Clausen er fra 1. februar 2018 formand for Frivilligrådet samt PhD Fellow på Roskilde Universitet. Han er tidligere direktør for Fonden Mødrehjælpen. Før det, var han ansat i Arbejdsministeriet (1998-02). Han har desuden været ansat i Socialministeriet (1995-96), hvor han bidrog til Betænkning om Frivilligt Socialt Arbejde hos Terkel Andersen-udvalget.

OM LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud er Danmarks største brancheorganisation for ikke-offentlige sociale tilbud inden for det specialiserede socialområde. LOS´ medlemmer er private botilbud, opholdssteder, skoler og andre private sociale tilbud. Organisationen arbejder for, at medlemsvirksomheder er veldrevne pædagogisk, økonomisk og organisatorisk og understøtter professionalisme, faglighed og engagement inden for det specialiserede socialområde. LOS arbejder for at styrke medlemsvirksomhedernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark.