LOS nedsætter sundhedsudvalg

Social og sundhed

19. januar 2023

Af LOS

I LOS har vi i januar 2023 oprettet et sundhedsudvalg, fordi sundhedsindsatser på det specialiserede socialområde er blevet vigtigere. Og ingen må være i tvivl om, at man som socialt tilbud naturligvis skal have 100% styr på medicinhåndtering og det brede sundhedsarbejde mv. Det er en vigtig komponent i god kvalitet. Men der er samtidig behov for at udvikle det (sundheds-)risikobaserede tilsyn, så vi ikke får et ”hospitals-ideal” for, hvordan bosteder skal være indrettet. Bostederne er hjem for mennesker – vi er ikke hospitaler.

Sundhedsudvalg sammensat af eksterne og interne eksperter

For at gå proaktivt ind i denne dagsorden har vi derfor nedsat et sundhedsudvalg, som er sammensat af sundhedseksperter, der alle brænder for at sikre den højeste kvalitet i sundhedsarbejdet på sociale tilbud og sikre den bedst mulige indsats for børn, unge og voksne i sårbare positioner.

På vores første møde var der kæmpe engagement og spændende diskussioner, blandt andet om, hvordan udvalget kan udarbejde konkrete anbefalinger, der både kan sikre kvaliteten og som samtidig hjælper LOS’ medlemmer – og andre – til bedre at kunne overskue de krav, der er for at sikre kvaliteten.

Medlemmer i sundhedsudvalget

  • Mathilde Pihl Badse, overlæge og daglig leder ved Social Service og Familer- og Alkohol -og Stofrådgivning i Halsnæs Kommune.
  • Flemming Tived, overlæge i psykiatri
  • Katharina Ó Cathaoir, Ph.D og lektor i sundhedsret. Underviser bl.a. i sundhedsret, Health and Human Rights og Individets grundlæggende rettigheder.
  • Susan Knage Møller, Formand for sundhedsudvalget og bestyrelsesmedlem i LOS
  • Lone Rathgen Christiansen, Sundhedsfaglig leder på Fonden Tagkærgaard og Fonden Reden
  • Ida Larsen, Sundhedsansvarlig i Elefanthuset