LOS: Send regionernes institutioner i udbud

Børn og unge

14. marts 2019

Af LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Brancheorganisation frygter, at borgerne tabes på gulvet og fagligheden går tabt, hvis institutionerne bliver kastebold mellem kommuner og stat, når regionerne lukker som konsekvens af en ny sundhedsreform. I dag driver regionerne 61 store specialiserede institutioner landet over for handicappede samt socialt og psykisk udsatte borgere. Det er kommunerne, der køber pladserne på institutionerne, som er så specialiserede og fagligt tunge, at kommunerne ikke kan løfte opgaven alene på kommunalt plan. 

”Fokus i sundhedsreformen må og skal være, at vi fastholder den højt specialiserede faglighed, som tilbydes mennesker i udsatte og sårbare positioner. Borgerne har nu brug for at der skabes tryghed for at kommunerne fortsat kan tilbyde disse højt specialiserede kompetencer,” udtaler direktør i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud Michael Graatang og uddyber:

”Samtidig har vi som samfund brug for mest omkostningseffektivt at fastholde de højt specialiserede og differentierede faglige indsatser.”

LOS opfordrer til at turde kigge på tværs af sektorer og se på de potentialer, der ligger i den kollektive velfærd.” Landsorganisationen anbefaler, at opgaven med at drive institutionerne bliver udbudt til ikke-offentlige omkostningseffektive velfærdsaktører. De ikke-offentlige sociale aktører har lang tradition for at løse kommunernes forsyningsforpligtelser, når det gælder de mest specialiserede indsatser inden for fx psykiatri, sundhed, social service, pleje, skole og uddannelse til børn, unge og voksne.

”Vi har i en lang række utroligt dygtige og store velfærdsaktører, som trækker på erfaringer fra hele Danmark og resten af Norden. Ved at bringe dem i spil i et udbud af de regionale institutioner kan vi udnytte den oparbejdede viden og faglighed til gavn for borgerne. Samtidig vil de kunne skalere størrelsen og tilpasse institutionerne i forhold til kommunernes aktuelle behov,” fortæller Michael Graatang.

Velfærdsaktører er parate 

Flere af de private leverandører af sundheds- og velfærdsydelser melder allerede nu, at de står klar, hvis institutionernes udbydes.

”Det vil vi bestemt se på. Vi har et bredt felt af kompetencer i hele Skandinavien inden for både sundhed og velfærd, så vi vil kunne drive disse institutioner. Sverige, hvor vi har en stor del af vores virksomhed, har med gode erfaringer længe været foran med at liberalisere velfærdsinstitutionerne. Det er erfaringer, som vi i Danmark kan udnytte for at få mere velfærd for pengene og samtidig skabe gode trygge institutioner for borgerne,” siger Jan Wilken, der er direktør for Team Olivia Danmark, der er en del af den nordiske koncern Team Olivia, der har mere end 13.000 medarbejdere i Danmark, Sverige og Norge.

Samme positive melding kommer fra Henrik Sven Sørensen, der er administrerende direktør for Psykiatri Plus, der driver socialpsykiatriske botilbud.

”Flere af institutionerne ligger tæt op ad det, vi laver, så vi vil kunne videreføre driften og sikre, at medarbejdernes faglighed både fastholdes og udbygges. Nogle institutioner vil være oplagte at sende i udbud, mens andre måske ligger bedre i kommunerne eller eventuelt de nye sundhedsfællesskaber. Det er vigtigt at se på det efter en eventuel reform, hvor regionerne nedlægges,” siger Henrik Sven Sørensen.

Yderligere oplysninger:

Michael Graatang, direktør LOS, tlf. 6128 0317

Jan Wilken, direktør Olivia Danmark, tlf. 8161 5959

Henrik Sven Sørensen, adm. direktør, tlf. 2124 3797

 

Fakta:

Her er nogle eksempler på de 60 tilbud, regionerne står for i dag:

  • Skovvænget i Ballerup. Er blandt andet for sindslidende og psykisk sårbare og personer, der er dømt efter straffeloven.
  • Hulegården i Brøndby. Er blandt andet specialiseret i medfødte hjerneskader og udviklingsforstyrrelser af tale og sprog.
  • Specialområde Autisme i Favrskov kan hjælpe personer med selvskadende adfærd.
  • Bostedet Solsiden i Hjørring er blandt andet for personer med demens, depression og personlighedsforstyrrelser.
  • Ulfborghus i Holstebro er et døgn- og aflastningstilbud for børn og unge med eksempelvis autisme.
  • Æblehaven i Kolding hjælper døvblinde og hjerneskadede.
  • Bo og Naboskab Sydlolland er et bo- og beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede.

 

Kilde: Socialministeriet.