Medicinhåndteringen på bo-og opholdssteder er på vej frem

Medicinhåndtering på landets bo- og opholdssteder er på vej frem efter området sidste år blev underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Men dokumentation og instrukser skal forbedres. Det mener LOS– Styrelsen for Patientsikkerhed bakker op.

Børn og unge

14. oktober 2018

Af Niels Svanborg

Siden 2017 har alle bo- og opholdssteder skullet være registeret hos Styrelsen for Patientsikkerhed og underlagt styrelsens tilsyn. Det betyder, at mange små og store bo- og opholdssteder skal indføre helt nye procedurer for patientforløb, journalføring og medicinhåndteringen.  I ”Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 vedr. bosteder” fremgår det, at 28 procent af de bo- og opholdsstederne, der har fået tilsyn siden 2017, har fået påbud. Kun ved ét af de 132 tilsyn er der fundet ”kritiske problemer”.

Men udviklingen går nu den rette vej, mener Charlotte Hjort, der er kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed og ansvarlig for tilsynet med landets bo- og opholdssteder.

”Vi kan på vores tilsyn i 2018 mærke, at det går bedre på området. Stederne gør jo et fantastisk stykke pædagogisk arbejde, men der har manglet fokus på det sundhedsfaglige. Men vi kan se, at det er på vej frem nu. Der er en større viden på området, og man har nu i højere grad end tidligere forsøgt at sætte sig ind i målepunkterne for tilsynet,” siger Charlotte Hjort.

Stort engagement
LOS-direktør Michael Graatang oplever da også et stort engagement på bo- og opholdsstederne i at få kravene implementeret, men de mange dokumentationskrav kræver tid og uddannelse af personalet.

”Det, bo- og opholdsstederne er i gang med, svarer nogenlunde til, at man presser hele Rigshospitalets processer ned i hvert enkelt bo- og opholdssted. Så det tager noget tid, men vi er godt i gang, og det har vi været længe. Vi har været med fra starten, vi er….. Læs hele artiklen på DenOffentlige